Fluxus F601 เครื่องวัดอัตราการไหลแบบพกพา

Fluxus F601 เครื่องวัดอัตราการไหลแบบพกพา

Fluxus F601 เครื่องวัดอัตราการไหลแบบพกพา  

โดยปกติโรงไฟฟ้าจะนำน้ำที่ได้มาจากอ่างเก็บน้ำบางส่วนเพื่อไปต้มให้ร้อนจนกลายเป็นไอน้ำแล้วนำไปปั่นใบพัดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและน้ำดิบบางส่วนก็จะถูกไปปรับปรุงก่อนที่จะน้ำมาจ่ายเข้าระบบน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคในสำนักงาน น้ำบางส่วนจะถูกใช้ในกระบวนการระบายความร้อน ทุกกระบวนการต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยปกติแล้วการบันทึกข้อมูลจะใช้เครื่องมือวัดเป็น Magnetic Flow Meter แล้วให้เจ้าหน้าที่ทำการจดข้อมูลเป็นเวลา โดยบันทึกข้อมูลจากการเดินมาตรวจสอบแล้วจดใส่กระดาษ ซึ่งถ้านำมาวิเคราะห์แล้วความละเอียดของข้อมูลจะไม่ค่อยละเอียด ถ้าความถี่ในการเดินไปบันทึกค่าห่างกันเป็นระยะเวลานาน

Flexim สามารถเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในส่วนนี้ได้ โดยสามารถวัดค่าอัตราการไหลได้ไม่ต้องหยุดระบบชั่วคราวเพื่อติดตั้งเครื่องมือเข้าไประหว่างจุดเชื่อมของท่อ แต่จะใช้หลักการวัดแบบ Acoustic โดยการยิงคลื่นอัลตร้าโซนิคในการวัดค่าบนตัวท่อโดยที่ไม่ต้องขูดสีของท่อออก

Fluxus F601 เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลแบบพกพาที่ทำงานได้หลายรูปแบบ และเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลแบบ clamp – on ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้ ทำให้ง่ายต่อการวัดค่าได้หลายที่หลายจุดของระบบ

Fluxus F601 เป็นเครื่องวัดที่พร้อมใช้งานภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที รวมทั้งการวัดความหนาของท่อ การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับตัวเครื่อง ตัวเครื่องจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่ทำงานต่อเนื่องกันได้นานสูงสุด 14 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าการตรวจวัดจะน่าเชื่อถือและแม่นยำสูงแม้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขมากมายก็ตาม

  Fluxus F601 เครื่องวัดอัตราการไหลแบบพกพา 

• ออกแบบมาให้น้ำหนักเบาและเข้ากับสรีระของมือมนุษย์ จัดการได้ง่าย และให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือได้ภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที
• ตรวจวัดได้รวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องสอบเทียบจุดวัดให้เป็นศูนย์ เพราะมีปลั๊ก แอนด์ เพลย์ของเซ็นเซอร์ที่ได้รับการยอมรับ (EPROM)
• ความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับการใช้งานเป็นวงกว้างด้วยเซ็นเซอร์ 2 ตัว
• การตรวจวัดแบบ 2 ทิศทางสำหรับทุกวัสดุท่อและทุกของเหลว และมีตัวสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ภายในตัว
• บันทึกค่าได้ และสามารถเรียกดูข้อมูล ทำรายงานสรุปข้อมูล โดยเชื่อมต่อผ่านโปรแกรม Fluxdiag
 ข้อมูลทางเทคนิค
 พารามิเตอร์ที่วัดได้ : volume flow, mass flow, flow velocity
 ความไม่แน่นอนของการวัด
 (อัตราการไหลตามปริมาตร)
: ±1% ของการอ่าน ที่ ± 0.01 m/s
 การทวนสัญญาณ : 0.15 % ของการอ่าน ที่ ± 0.01 m/s
 ช่วงการวัดความเร็วการไหล : 0.01 ถึง 25 m/s
 แหล่งจ่ายไฟ : ลิเธียม – ไอออน 
 เวลาการใช้งานจากแบตเตอรี่ : 17 ชั่วโมง
 ขนาดของท่อ  : 6 mm ถึง 6500 mm
 ช่วงอุณหภูมิของท่อที่ใช้งาน : -40°C ถึง +200°C

โปรแกรม “Fluxdiag” เป็นโปรแกรมของทาง Flexim ที่ใช้ในการดูการตั้งค่าตัวเครื่องและข้อมูลแบบเรียลไทม์ หรือดึงข้อมูลการวัดจากตัวเครื่องเพื่อพิมพ์เป็นรายงานออกมาเป็นไฟล์ csv ของโปรเจคที่ทำการวัด แล้วนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบต่อได้ เนื่องจากตัว Flexim F601 เป็นเครื่องมือวัดแบบพกพา สามารถเคลื่อนย้ายจุดติดตั้งได้ ทำให้ตรวจสอบอัตราการไหลของระบบได้ในหลายๆ จุด ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องมือวัดเพิ่ม

ภาพตัวอย่าง รายงานที่ถูกสร้างจากโปรแกรม Fluxdiag

ภาพตัวอย่าง การใช้งานเครื่อง Fluxus F601 เครื่องวัดอัตราการไหลแบบพกพา

1.Wall Thickness Sensor
วัดความหนาของท่อด้วย
Wall Thickness Sensor
2.Transmitter
ติดตั้ง Transmitter เข้ากับตัวท่อ
.
3.realtime software
ดูค่าการวัดแบบเรียลไทม์ผ่าน
software
  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : 
  – หน่วยงานราชการ  ติดต่อ คุณนันท์นภัส  โทร. 092-282-3223
  – หน่วยงานภาคเอกชน ติดต่อ คุณพณิชรัตน์  โทร. 092-282-3339       
  – หน่วยงานภาคเอกชน (ภาคตะวันออก) ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ โทร. 092-248-9991