เครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว ก๊าซ และไอน้ำ ด้วยเครื่อง FLUXUS G601 ST

เครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว ก๊าซ และไอน้ำ ด้วยเครื่อง FLUXUS G601 ST

 

เครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว ก๊าซ และไอน้ำ ด้วยเครื่อง FLUXUS G601 ST
 11
      เนื่องจากข้อดีที่เด่นชัดของการวัดอัตราการไหลด้วยหลักการอัลตร้าโซนิกในลักษณะแบบ clamp-on ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องหยุดกระบวนการเพื่อตัดท่อและติดตั้งอุปกรณ์ ทำให้กลายเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานในทุกสาขาของอุตสาหกรรม และได้ถูกนำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการวัดการไหลของของเหลวหรือก๊าซ ซึ่ง ณ ปัจจุบันทางแบรนด์ FLEXIM ได้มีการพัฒนาทำให้สามารถวัดอัตราการไหลของไอน้ำได้ โดยผ่านหลักการอัลตร้าโซนิกเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือในการตรวจวัดสำหรับในทุกอุตสาหกรรม

      อย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ การที่จะวัดอัตราการไหลนั้น จำเป็นที่จะต้องทำการตัดท่อเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปในบริเวณท่อ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะต้องหยุดกระบวนการทำงานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ทำให้เกิด defect หรือความเสียหายต่อบริเวณที่ทำการตัดท่อ และยากต่อการทำให้กลับสภาพเดิม ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมหาศาล

      ทาง FLEXIM จึงได้คิดค้นและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดอัตราการไหลในท่อโดยไม่จำเป็นต้องทำการตัดท่อ โดยใช้หลักการอัลตร้าโซนิกที่ใช้คลื่นเสียงในการส่งสัญญาณผ่านตัวแปลงสัญญาณ (transducers) และทำการตรวจจับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วทำการแปลงค่าออกมาในรูปของความเร็วในการไหล โดยสามารถแสดงผลในรูปของอัตราการไหลเชิงปริมาตร และอัตราการไหลเชิงมวล โดยไม่รบกวนการไหลของตัวกลางภายในท่อ


         โดยตัวแปลงสัญญาณอัลตราโซนิก (transducers) จะถูกยึดติดกับท่อด้วยสายสเตนเลสสตีลที่ทนทาน และทำการเชื่อมต่อโดยเพียงแค่วางทาบบนบริเวณท่อผ่านตัว coupling pads ทำให้ไร้กังวลในเรื่องของการส่งสัญญาณที่ไม่เสถียร เพียงเท่านี้ก็จะสามารถวัดค่าอัตราการไหลได้โดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่เกิน 5 นาทีเท่านั้น

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า นอกจากจะทำให้เราสามารถทำการวัดได้อย่างสะดวกสบายแล้ว ยังคงได้ค่าการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ โดยในวันนี้เราขอเสนอ เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวและไอน้ำ จากแบรนด์ FLEXIM ใน 2 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ รุ่น G601 และ G601 ST


 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รุ่น G601 เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว และก๊าซ
  จำนวนช่องเชื่อมต่อ 11  : 2 ช่องสัณญาณ
  ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน  : -20°C ถึง 60°C
  แบตเตอรี่  : ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 14 ชั่วโมง
  อุณหภูมิตัวกลาง  : -40°C ถึง 100°C
  เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ  : 6 ถึง 2100 มิลลิเมตร
  ช่วงความดันที่ใช้งาน  : อย่างน้อย 3 บาร์สัมบูรณ์
  ช่วงความเร็วในการไหล  : 0.01 ถึง 35 m/s (ขึ้นอยู่กับขนาดท่อ)
  ความแม่นยำในการวัด  : ±1.6 % ของค่าที่อ่านได้ หรือ ±0.01 m/s
  ชนิดตัวกลาง  : ของเหลว และก๊าซ

 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รุ่น G601 ST เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว  ก๊าซ และไอน้ำ
  จำนวนช่องเชื่อมต่อ 11  : 2 ช่องสัณญาณ
  ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน  : สูงสุด 180°C
  แบตเตอรี่  : ใช้งานได้สูงสุด 25 ชั่วโมง
  เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ  : 45 ถึง 400 มิลลิเมตร
  ช่วงความดันที่ใช้งาน  : อย่างน้อย 3 บาร์สัมบูรณ์
  ช่วงความเร็วในการไหล  : 0.01 ถึง 60 m/s (ขึ้นอยู่กับขนาดท่อ)
  ความแม่นยำในการวัด  : ±1-3% ของค่าที่อ่านได้ หรือ ±0.005 m/s (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)
  ชนิดตัวกลาง  : ของเหลว, ก๊าซ, ไอน้ำอิ่มตัว, ไอน้ำร้อนยิ่งยวด

       จะเห็นได้ว่าทางแบรนด์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์  เพื่อเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือที่นอกจากจะสามารถวัดตัวกลางที่เป็นของเหลว และก๊าซได้แล้ว ยังสามารถที่จะวัดอัตราการไหลของไอน้ำได้อีกด้วย โดยเป็นตัวเลือกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้งานในส่วนนี้ สำหรับเครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว ก๊าซ และไอน้ำ รุ่น G601 ST

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณพณิชรัตน์   โทร. 092-282-3339  หรือ Line ID : @entech