การตรวจสอบก๊าซไนตรัสออกไซด์สำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การตรวจสอบก๊าซไนตรัสออกไซด์สำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


การตรวจสอบก๊าซไนตรัสออกไซด์สำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความล้มเหลวในการตรวจสอบการดำเนินงานในห้องผ่าตัดสามารถนำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงสำหรับพนักงานและผู้ป่วย ดังนั้น จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบคุณภาพของก๊าซทางการแพทย์ตามที่กฎหมายกำหนด
เครื่อง G200 ผลิตภัณฑ์ Geotech สามารถช่วยวิสัญญีแพทย์ประเมินผลทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยการตรวจสอบก๊าซไนตรัสออกไซด์ในการดำเนินงานในห้องผ่าตัด ห้อง X-ray หรือห้องรอพบแพทย์
เครื่อง G200 ผลิตภัณฑ์ Geotech มีช่วงการตรวจวัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) 0-1000 ppm หรือ 0-100% ให้ค่าการวัดที่แม่นยำ รวดเร็วและใช้งานง่าย

ข้อดีของการใช้งานเครื่อง G200
– สามารถมั่นใจได้ว่าปริมาณก๊าซที่พนักงานและผู้ป่วยสัมผัสจะไม่เกินข้อกำหนดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
– เครื่อง G200 มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานอยู่ 2 อย่าง คือใช้ในการตรวจสอบก๊าซในพื้นที่ หรือ ใช้เป็นอุปกรณ์วิเคราะห์ส่วนบุคคลได้
– สามารถตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซไนตรัสออกไซด์ N2O และกำหนดค่าเพื่อแจ้งเตือนได้
– คำนวณค่าจำกัดเฉลี่ยที่ยอมให้คนงานสัมผัสได้ตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง (TWA) ได้
– เครื่องมือมีน้ำหนักเบา พกพาสะดวก


สนใจผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อ คุณพณิชรัตน์  โทร. 092-282-3339