ระบบเฝ้าระวังการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ Gas detector รุ่น iTRANS2

ระบบเฝ้าระวังการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ Gas detector รุ่น iTRANS2

ระบบเฝ้าระวังการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากกระบวนการหมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน  ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้นั้นมีประโยชน์มากมาย  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงสำหรับผลิตพลังงานความร้อนไว้ใช้ในโรงงาน หรือนำมาผลิตเป็นไฟฟ้าได้

ก๊าซที่พบได้ใน Biogas มีดังต่อไปนี้ CH4 เป็นองค์ประกอบหลักของก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นก๊าซประเภทไวไฟ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S) และคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) เป็นองค์ประกอบร่วมของก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มประเภทของก๊าซพิษ เป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยตรงแต่หากไม่มีระบบป้องกันก๊าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์

1. เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงงาน เกิดที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตก๊าซชีวภาพแห่งหนึ่งใน จ.ชัยภูมิ ช่วงเกิดเหตุ
มีลมพายุพัดผ่านโรงงานอย่างรุนแรง จนผ้าใบคลุมบ่อเก็บก๊าซชีวภาพที่สูงกว่า 7 เมตร และบรรจุก๊าซ ชีวภาพปริมาณกว่า 1 แสนลูกบาศก์เมตร
ฉีกขาด ก๊าซชีวภาพที่อัดกันด้วยความดันสูงจึงไหลทะลักออกมาปริมาณมาก พัดพาผ่านโรงงานในขณะที่พนักงานกำลังเชื่อมโลหะอยู่พอดี ก๊าซชีวภาพที่มีคุณสมบัติติดไฟง่ายเมื่อสัมผัสกับประกายไฟจึงเกิดการระเบิดขึ้น เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายทั้งอาคารภายในเวลาไม่ถึงนาที

2. เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตผู้ปฏิบัติงาน โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพแห่งหนึ่งใน จ.ราชบุรี ก่อนเกิดเหตุพนักงานของโรงงานได้กลิ่น เหม็นจากบ่อผลิตก๊าซชีวภาพจึงชวนเพื่อนพนักงานเข้าตรวจสอบเพื่อหาจุดรั่ว และพยายามซ่อมรอยรั่วดังกล่าว  โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใดๆ ทำ ให้สูดดมก๊าซชีวภาพเข้าไปปริมาณมาก ส่งผลให้หมดสติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง 2 เหตุการณ์ โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อลดความเสี่ยง มีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบตรวจวัดก๊าซรั่วเพื่อที่จะสามารถตรวจวัดก๊าซรั่วได้ตลอดเวลา โดยระบบดังกล่าวสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนได้ทันทีเพื่อป้องกันอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งอพยพเมื่อเกิดเหตุก๊าซรั่วขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของคนในพื้นที่

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ
Gas detector
 แบบติดตั้ง ยี่ห้อ OLDHAM จากประเทศฝรั่งเศส รุ่น iTRANS2 สามารถใช้งานทั้งตรวจวัดก๊าซในกลุ่มของพื้นที่อับอากาศได้ครอบคลุมทั้ง 4 ชนิด และเพิ่มเติมสำหรับงาน Biogas โดยเป็นแบบ Stand alone type คือไม่ต้องใช้งานร่วมกับชุดควบคุม มีหน้าจอในตัว และสามารถส่ง Dry contact เพื่อสั่งการทำงานของ Alarm แจ้งเหตุได้

Gas detector itrans2
• เซนเซอร์ตรวจวัดก๊าซออกซิเจน   ช่วงการวัด 0-30%Vol.
• เซนเซอร์ตรวจวัดก๊าซไวไฟ   ช่วงการวัด 0-30%Vol.
• เซนเซอร์ตรวจวัดคาร์บอนมอนออกไซค์   ช่วงการวัด 0-999 ppm.
• เซนเซอร์ตรวจวัดไฮโดรเจนซัลไฟต์   ช่วงการวัด 0-500 ppm.
• เซนเซอร์ตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซค์   ช่วงการวัด 0-0.5 %Vol.

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ : คุณสุภาภรณ์  Tel: 092-249-8787 หรือ Line ID : @entech