เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP แบบใด ที่ช่วยในการทำงานได้ดีที่สุด?

เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP แบบใด ที่ช่วยในการทำงานได้ดีที่สุด?

เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP แบบใด ที่ช่วยในการทำงานได้ดีที่สุด?

เครื่องบันทึกข้อมูลถูกใช้ในทุกที่ที่มีการเก็บข้อมูลการวัดแบบสม่ำเสมอและแบบระยะยาวในห้องเย็นและห้องเก็บของ เครื่องบันทึกข้อมูลทำให้มั่นใจได้ถึงอุณหภูมิตามที่ได้กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบ เครื่องมือเก็บค่าการวัดได้มากถึงล้านข้อมูล ซึ่งสามารถอ่านค่าการวัดผ่านทางคอมพิวเตอร์ ส่วนสำคัญที่ใช้ในงานด้านอาหาร คือ มีความทนทาน โครงสร้างป้องกันการกระเซ็นของน้ำได้ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องนำเครื่องบันทึกข้อมูลออกก่อนที่จะทำความสะอาดห้อง การใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติทำให้สะดวกยิ่งขึ้น มีความคุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ตรวจสอบกับหลาย ๆ ห้องหรือตู้เย็นหลายๆ ตู้ และเนื่องจากมีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือน ช่วยให้เพิ่มระดับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมด้านล่างแสดงถึงประเภทของเครื่องบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมต่อการใช้งานของคุณ

คุณต้องการบันทึกข้อมูลการวัดอย่างไร?
1
11
ระบบตรวจสอบแบบออนไลน์: ตรวจสอบแบบ

real-time และเข้าดูข้อมูลการวัดได้จากทุกที่
11
สามารถเชื่อมต่อหัววัดภายนอกได้

testo saveris 2-T2

เซ็นเซอร์วัดภายในตัวเครื่อง

testo saveris 2-T1
1 1
วัด, เก็บค่า และประเมินผลอุณหภูมิ (ทีหลัง)
(Data logger)
1
เครื่องบันทึกแบบอยู่กับที่

เก็บและบันทึกข้อมูลเป็นระยะเวลานาน1
ดูข้อมูลไม่บ่อย


เซ็นเซอร์วัดภายในตัวเครื่อง
testo 175 T1

สามารถเชื่อมต่อหัววัดภายนอกได้
testo 175 T2

1
เครื่องบันทึกแบบเคลื่อนที่

เก็บและบันทึกข้อมูลเป็นระยะเวลานานดูค่าไม่บ่อย


เก็บข้อมูลระยะสั้นและดูข้อมูลบ่อย
เหมาะสำหรับตรวจสอบด้านงานขนส่ง
testo 174 T

 

  การวัดอุณหภูมิแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องบันทึกข้อมูลบ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเสียบเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการวัดอุณหภูมิส่วนกลางของอาหาร การวัดอุณหภูมิส่วนกลางเป็นสิ่งที่สำคัญไม่เพียงแต่การรับสินค้าขาเข้าเท่านั้น ในแนวคิดของมาตรฐาน HACCP นั้น ความร้อนที่เพียงพอสำหรับอาหารเป็นจุดควบคุมวิกฤติที่จำเป็นต้องตรวจสอบและจัดทำเอกสารอย่างสม่ำเสมอ
หัววัดแบบเสียบถูกยึดติดอย่างถาวรกับตัวเครื่องมือหรือในกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานที่ทำการวัดอาจจะใช้หัววัดแบบภายนอกได้ ซึ่งวิธีนี้แม้แต่การวัดในอาหารแช่แข็งก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย
• testo 103 (0560 0103)
– เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบพับเก็บได้
– มีช่วงการวัด -30 ถึง 220 °C ค่าความละเอียด 0.1 °C
– ความยาวหัววัด 11 cm
– ป้องกันละอองน้ำได้ด้วย IP 55
• testo 106 (0560 1063)
– เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิส่วนกลางของอาหาร
– มีช่วงการวัด -50 ถึง 275 °C ค่าความละเอียด 0.1 °C
– ความยาวหัววัด 5.5 cm
– ระดับการป้องกัน IP 67 (กรณีใช้ร่วมกับ Topsafe)
• testo 108 (0563 1080)
– เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบกันน้ำได้
– มีช่วงการวัด -50 ถึง 300 °C ค่าความละเอียด 0.1 °C
– ความยาวหัววัด 8 cm
– ระดับการป้องกัน IP 67
1

การวัดแบบไม่สัมผัสด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและแบบผสมผสาน

เครื่องบันทึกข้อมูล เป็นตัวช่วยในการตรวจสอบสภาพอากาศในห้องเย็นและห้องเก็บของโดยถูกติดตั้งอย่างถาวร ตามหลักแล้ว ตัวเครื่องบันทึกข้อมูลยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเป็นเวลามากกว่า 1 ถึง 2 ปี นอกจากนี้ตัวเครื่องมีความทนทานซึ่งสามารถทนต่อการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนาน และเก็บข้อมูลการวัดได้เยอะ
testo 174 T (0572 1560)
– มีช่วงการวัด -30 ถึง 70 °C
– ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C และความละเอียด 0.1 °C
– สามารถบันทึกข้อมูลในหน่วยความจำของเครื่องได้ 16,000 ข้อมูล
– กำหนดช่วงเวลาในการบันทึกค่าได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 24 ชั่วโมง
– ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP65

testo 175 T1 (0572 1751)
– มีช่วงการวัด -35 ถึง 55 °C
– ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C และความละเอียด 0.1 °C
– บันทึกข้อมูลในหน่วยความจำของเครื่องได้ 1,000,000 ข้อมูล
– กำหนดช่วงเวลาในการบันทึกค่าได้ตั้งแต่ 10 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง
– ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP65testo 175 T2 (0572 1752)
– มีช่วงการวัด -35 ถึง 55 °C (เซ็นเซอร์ภายใน) และ -40 ถึง 120 °C (เซ็นเซอร์ภายนอก)
– ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C (เซ็นเซอร์ภายใน) และ ±0.3 °C (เซ็นเซอร์ภายนอก)
– ค่าความละเอียด 0.1 °C
– บันทึกข้อมูลในหน่วยความจำของเครื่องได้ 1,000,000 ข้อมูล
– ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
1

ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นสำหรับอาหารที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

testo Saveris 2 เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ใช้ตรวจสอบอุณหภูมิในห้องเก็บของ เคาน์เตอร์ขายสินค้า และตู้เย็นได้แบบอัตโนมัติ และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
– ส่งข้อมูลแบบไร้สาย
– สามารถเรียกดูข้อมูลการวัดได้ทุกที่ ทุกเวลา
– มีการแจ้งเตือนเมื่อค่าการวัดเกินกว่าที่กำหนด
– testo Saveris 2 App ช่วยให้การตั้งค่า ดูการแจ้งเตือน และวิเคราะห์สัญญาณ Wifi ได้ง่ายขึ้น
เครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้สาย ทำการเก็บข้อมูลการวัดโดยอัตโนมัติ และส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายแบบไร้สายไปยังหน่วยเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ (Testo Cloud) บน Testo Cloud ไม่เพียงแค่จัดเก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัยเท่านั้นแต่พวกเอกสารต่างๆก็เช่นกัน สามารถดูข้อมูลการวัดบน Cloud ผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ ได้ตลอดเวลา และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อค่าการวัดเกินช่วงที่กำหนดไว้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ค้นหาเครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้สาย รุ่น testo Saveris 2 ที่เหมาะสม

testo Saveris 2 เป็นระบบบันทึกข้อมูลแบบไร้สายที่มีความยืดหยุ่นตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถเลือกช่วงการบันทึกอุณหภูมิและความชื้น เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สายเหล่านี้ มีทั้งแบบเซ็นเซอร์ภายในตัวเครื่องหรือสามารถเชื่อมต่อหัววัดภายนอกได้

• testo Saveris 2-T1 (0572 2031)

– เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิแบบไร้สายที่มีเซ็นเซอร์ภายในตัวเครื่อง
– มีช่วงการวัด -30 ถึง 50 °C / ค่าความถูกต้อง ±0.5 °C / ค่าความละเอียด 0.1 °C
– สามารถดูข้อมูลการวัดผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา
– มีการแจ้งเตือนผ่าน Email หรือ SMS (Option) เมื่ออุณหภูมิอยู่นอกช่วงที่กำหนด
– ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
• testo Saveris 2-T2 (0572 2032
– เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิแบบไร้สายสามารถเชื่อมต่อหัววัดภายนอกชนิด NTC ได้
– มีช่วงการวัด -50 ถึง 150 °C / ค่าความถูกต้อง ±0.3 °C / ค่าความละเอียด 0.1 °C
– สามารถดูข้อมูลการวัดผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา
– มีการแจ้งเตือนผ่าน Email หรือ SMS (Option) เมื่ออุณหภูมิอยู่นอกช่วงที่กำหนด
– ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
• testo Saveris 2-T3 (0572 2033)
– เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิแบบไร้สายสามารถเชื่อมต่อหัววัดภายนอกชนิด thermocouple ได้
– มีช่วงการวัด -200 ถึง 1350 °C (ขึ้นอยู่กับชนิดของหัววัด) / ค่าความถูกต้อง ±(0.5 + 0.5 % of m.v.) °C / ค่าความละเอียด 0.1 °C
– สามารถดูข้อมูลการวัดผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา
– มีการแจ้งเตือนผ่าน Email หรือ SMS (Option) เมื่ออุณหภูมิอยู่นอกช่วงที่กำหนด
– ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP54
คลิกเพื่ออ่าน >> การประกันคุณภาพอาหารและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP
คลิกเพื่ออ่าน >> เครื่องมือวัดการประกันคุณภาพอาหารและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP แบบไหนที่มีความเหมาะสม

สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามได้ที่ : คุณภัทรพร  โทร. 02-779-8888 ต่อ 343