ทำความสะอาดเครื่องตรวจจับก๊าซรั่ว (Gas Detector) อย่างไร? ในช่วง Covid-19

ทำความสะอาดเครื่องตรวจจับก๊าซรั่ว (Gas Detector) อย่างไร? ในช่วง Covid-19

ทำความสะอาดเครื่องตรวจจับก๊าซรั่ว (Gas Detector) อย่างไร? ในช่วง Covid-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปัจจุบัน บุคลากรที่มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือร่วมกัน อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้มากขึ้น ซึ่ง Gas Detector หรือเครื่องตรวจจับก๊าซรั่ว ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ต้องใช้งานโดยให้อยู่ภายในระยะรัศมีของการหายใจของผู้ใช้งานจึงจะมีประสิทธิภาพ ทาง OSHA ได้ให้คำนิยามของ Breathing zone ว่าจะต้องอยู่ด้านหน้าของช่วงไหล่ภายในระยะรัศมีประมาณ 6-9 นิ้ว ทำให้ผู้ใช้งานมักจะติดตั้งเครื่องไว้ที่คอปกหรือกระเป๋าเสื้อ นั่นหมายความว่าสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง หรือแบคทีเรียจะอยู่ภายในรัศมีการหายใจของผู้ใช้งาน

หากเราต้องการทำความสะอาดเครื่องมือ สิ่งแรกที่เราจะคำนึงถึง คือ การเช็ดทำความสะอาดเหมือนอุปกรณ์อื่นๆ แต่นั่นเป็นสิ่งนึงที่อาจจะไม่ถูกต้องสำหรับการทำความสะอาดเครื่องตรวจจับก๊าซรั่ว เนื่องจากเซ็นเซอร์ที่ทำการวัดค่าจะมีความไวต่อสารเคมีหลายชนิด รวมถึงแอลกอฮอล์และสารฆ่าเชื้ออื่นๆ นอกจากนี้ น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแจ้งเตือนของเครื่องได้ และหากคุณทำการ zero ทันที เครื่องก็อาจจะอ่านค่าได้ต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้เกิดความเสี่ยงกับผู้ใช้งานได้

แล้วเราจะทำความสะอาดเครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างไร?

สำหรับการกำจัดสิ่งสกปรกทั่วไป แนะนำให้เช็ดเครื่องตรวจจับก๊าซรั่วด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ (สบู่ 1 ส่วนต่อน้ำ 8-10 ส่วน) เพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหายที่จะเกิดกับเซ็นเซอร์หรือความเสี่ยงในการทำงานผิดปกติ อย่างไรก็ตามการทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ เป็นการทำความสะอาดประจำวันทั่วไป หากต้องการการทำความสะอาดที่มากกว่านั้น ให้ทำการเช็ดตัวเครื่องด้วยน้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำ 50 ส่วนตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมโรค (CDC) ซึ่งคุณยังใช้วิธีการเดียวกันทำความสะอาด docking station ได้อีกด้วย

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณศิริพร  โทร : 092-282-3334  Line ID: @entech