สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “Innovative Technology for IIoT application across all industries”

1

Seminar
Innovative Technology for IIoT application across all industries
29th Oct 2019  :  Entech industrial Solution Co.,Ltd.
Time   Content   Speaker
08:30 – 09.00
09:00 – 10:30
  Register
  Product Introduction
  By Entech
10:00 – 11:00   Beijer Electronics company profile and offers
  IIoT application scenario
  Plant upgrade by PLC data sniffing
  By Glenn Hsu, Regional Sales Manager
11:00 – 11:15   Visiting demo area & Break time
11:15 – 12:15   Beijer Codesys based control system introduction   By Mauricio Dias Torres, Application Designer
12:15 – 13:30   Lunch time
13:30 – 14:30   iX Developer live demo and successful story   By Entech
14:30 – 14:45   Visiting demo area & Break time
14:45 – 15:30   Beijer cloud solution- Acirro+   By Nick Tsai, Technical Support Manager
1 1 1

การสำรองที่นั่ง : ติดต่อได้ที่ คุณศุภิศา แหวนทองคำ  Tel : 02-779-8888 ต่อ 165  Email: supisa@entech.co.th

หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่  Line ID: @entechsi

Related Searches:

ขอแนะนำ เครื่องมือวัดค่า BOD (Biological Oxygen Demand) รุ่น OxiTop สำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ใช้หลักการแปลงค่าความดันให้เป็นความเข้มข้นของออกซิเจน (BOD) โดยใช้ Ideal Gas Law ทำการวัดความดันผ่านเซ็นเซอร์ความดันอิเล็กทรอนิกส์ในขวดที่ปิดสนิท

สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “Innovative Technology for IIoT application across all industries”

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ บ.เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เวลา 09.00 – 15.30 น.

ขอแนะนำ กล้องจับภาพความร้อนพร้อมระบบวิเคราะห์ภาพ H4 Thermal Camera แบรนด์ Avigilon

กล้องความร้อน H4 สามารถตรวจจับพร้อมจำแนกบุคคลและยานพาหนะแล้วทำการแจ้งให้ผู้ใช้ปลายทางทราบถึงภัยคุกคามที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นในระยะไกลได้ ระบบวิเคราะห์ภาพด้วยเทคโนโลยีระดับสูง สามารถเรียนรู้ได้เอง วิเคราะห์ได้แม้ในที่มืด สภาวะฝุ่นละออง หรือ หมอกควัน

ขอแนะนำ ห้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น FITOCLIMA WALK-IN STABILITY CHAMBERS

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรักษาสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาให้มีความเสถียรภาพ มีซอฟต์แวร์สำหรับการบันทึกข้อมูล IQ, OQ และ PQ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยา สัตวแพทย์  เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม การจัดเก็บและการรักษา การควบคุมคุณภาพและการวิจัย

Chat with us on LINE