ตำแหน่ง : Sales Executive (เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ประจำสนง.ระยอง)

Sales Executive (ประจำสำนักงานระยอง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 – 35,000 บาท
หน้าที่รับผิดชอบ
  • เข้าพบลูกค้า รับผิดชอบงานขายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย
  • กำหนดแฟนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า
  • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาด ประสานงานงานส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
  • ดูแลหลังการขาย
  • แก้ปัญหาการใช้งาน รับผิดชอบยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
คุณสมบัติ
เพศ เพศชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ ไฟฟ้า
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย
ความสามารถทางภาษา มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดี
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติอื่นๆ
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดและปฏิบัติงานประจำที่สาขาระยอง
  • มีมนุษยสัมพันธุ์ดี บุคลิคภาพดี และมีใจรักงานบริการ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่ สามารถนำมาปฏิบัติงานได้
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านการขาย 1-2 ปี

ส่งข้อมูลเพื่อยืน Resume

          www.entechrental.com    www.entech-rescue.com    www.entech-security.com

Image 7 Image 7 Image 7 Image 7

Chat with us on LINE