ตำแหน่ง : Sales Executive (CCTV)

Sales Executive (ระบบกล้องวงจรปิด)
จำนวน หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
หน้าที่รับผิดชอบ
 • วางแผนการขาย ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)และระบบวิเคราะห์ภาพ (Video Analytic)
 • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • เข้าพบลูกค้าหลัก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ประมาณการและบริหารต้นทุนโครงการให้อยู่ในงบประมาณ
คุณสมบัติ
เพศ เพศหญิงหรือชาย อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย
ความสามารถทางภาษา มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้ดี
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Ofiice ได้ดี
คุณสมบัติอื่นๆ
 • มีทักษะด้านการขาย
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด และ ด้าน IT
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักบริการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ดีและมีใจรักงานบริการ
 • อดทน ซื่อสัตย์ และชอบการเรียนรู้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาปฏิบัติงานและเดินทางไปต่างจังหวัดพักค้างคืนเป็นครั้งเป็นคราวได้
 • พร้อมเริ่มงานทันที
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านการขาย ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV ) หรือ อุปกรณ์ด้านงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการประจำตำแหน่ง
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิตและสุขภาพ
• ชุดยูนิฟอร์ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สวัสดิการค่าเดินทาง 1,000 ขึ้นไป
• สวัสดิการวันหยุดวันเกิด
• ทุนการศึกษาบุตร
• สวัสดิการวันหยุดพิเศษตามอายุงาน
• งานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงประจำปี
• ค่าบำรุงรถ ค่าประกันภัยรถ สำหรับบางตำแหน่ง
• ค่าโทรศัพท์สำหรับบางตำแหน่ง
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• โบนัสตามเงื่อนไข
• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ครอบครัวมรณกรรม
• ฯลฯ

ส่งข้อมูลเพื่อยืน Resume

          www.entechrental.com    www.entech-rescue.com    www.entech-security.com

Image 7 Image 7 Image 7 Image 7

Chat with us on LINE