ตำแหน่ง : Sale Executive (CCTV)

Sale Executive (CCTV)
จำนวน หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
หน้าที่รับผิดชอบ
 • วางแผนการขาย ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)และระบบวิเคราะห์ภาพ (Video Analytic)
 • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • เข้าพบลูกค้าหลัก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ประมาณการและบริหารต้นทุนโครงการให้อยู่ในงบประมาณ
คุณสมบัติ
เพศ เพศหญิง/ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย
ความสามารถทางภาษา มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้ดี
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Ofiice ได้ดี
คุณสมบัติอื่นๆ
 • มีทักษะด้านการขาย
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด และ ด้าน IT
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักบริการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ดีและมีใจรักงานบริการ
 • อดทน ซื่อสัตย์ และชอบการเรียนรู้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาปฏิบัติงานและเดินทางไปต่างจังหวัดพักค้างคืนเป็นครั้งเป็นคราวได้
 • พร้อมเริ่มงานทันที
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านการขาย ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV ) หรือ อุปกรณ์ด้านงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการประจำตำแหน่ง
 1. ประกันสุขภาพ ชีวิตและอุบัติเหตุ
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. สวัสดิการค่าทันตกรรม
 4. ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษารถยนต์ ค่าประกันภัยรถยนต์
 5. ค่าโทรศัพท์มือถือ
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 7. รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
 8. สวัสดิการสมรส
 9. ค่าคลอดบุตร
 10. ค่าที่พัก ค่าเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษาพาหนะ
 11. ค่าจอดรถและค่าทางด่วน
 12. สวัสดิทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 13. สวัสดิการวันเกิด ของขวัญวันเกิด วันหยุดวันเกิด
 14. เงินโบนัส

ส่งข้อมูลเพื่อยืน Resume

Image 7 Image 7 Image 7 Image 7
close

line
add line

Chat with us on LINE