ตำแหน่ง : พนักงานประสานงานขาย 

พนักงานประสานงานขาย 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 – 15,000 บาท
หน้าที่รับผิดชอบ – รับผิดชอบทำใบเสนอราคา
– ทำรายงานการเสนอราคาและรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– ทำใบสั่งขาย
– ประสานงานฝ่ายขายและลูกค้า เพื่อทวนสอบคำสั่งซื้อลูกค้า
– กำหนดส่งมอบติดตามสถานะใบสั่งขายและแจ้งเลื่อนลูกค้าในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนด
– ประสานงานกับทางแผนกจัดซื้อ เพื่อติดตามกำหนดสินค้าเข้าฝ่ายคลังสินค้า เพื่อตรวจสอบสินค้าในคลัง ฝ่ายจัดส่งเพื่อให้มีการจัดส่งเพื่อให้มีการจัดส่งเป็นไปตามกำหนดส่งมอบของลูกค้าและบัญชี เพื่อออกใบกำกับภาษี
– และจัดทำรายงานใบสั่งซื้อ
คุณสมบัติ
เพศ – เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ,การจัดการ ,บริหารคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย
ความสามารถทางภาษา
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ – ใช้โปรแกรม MS Officeได้คล่อง
คุณสมบัติอื่นๆ -มีประสบการณ์ด้านประสานงานขาย 0 – 2 ปี ขึ้นไป
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
– มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ประสบการณ์
สวัสดิการประจำตำแหน่ง
• ประกันสังคม
• บัตรประกันสุขภาพ
• ค่าบำรุงรถสำหรับบางตำแหน่ง
• สวัสดิการค่าเดินทาง 1,000 ขึ้นไป
• หยุดสวัสดิการวันเกิด
• วันหยุดประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ชุดยูนิฟอร์ม
• งานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงประจำปี
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• ค่าโทรศัพท์สำหรับบางตำแหน่ง
• โบนัส
• ค่ารักษาพยาบาล
• ฝึกอบรมทักษะฟรีตลอดปี
• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ครอบครัวมรณกรรม

ส่งข้อมูลเพื่อยืน Resume

          www.entechrental.com    www.entech-rescue.com    www.entech-security.com

Image 7 Image 7 Image 7 Image 7

Chat with us on LINE