News

ขอแนะนำ เครื่องตรวจวัดฝุ่นแบบติดตั้งสำหรับวัดฝุ่นจากปล่องระบาย ผลิตภัณฑ์จาก ENVEA UK

เครื่องมีฟังก์ชั่นตรวจสอบตัวเองโดยอัตโนมัติ ทำความสะอาดและดูแลรักษาง่าย ทนทานสูง สามารถใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม

ขอแนะนำ เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัลติพารามิเตอร์ แบบพกพา Multi 3630 เทคโนโลยี IDS

มาพร้อมกับเทคโนโลยีเชื่อมต่อกับ IDS sensor แบบไร้สายได้ แบรนด์ WTW จากประเทศเยอรมนี

ขอแนะนำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ รุ่น Biogas 5000 แบรนด์ Geotech

ค่าวัดก๊าซได้ถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ เครื่องใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก มีระบบบันทึกข้อมูล

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นและความชื้นสัมพัทธ์ แบบไร้สาย

และระบบติดตามตรวจสอบข้อมูลการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แจ้งเตือนผ่าน E-mail/ SMS

เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นในบรรยากาศ แบรนด์ Comde Derenda จาก เยอรมนี

มีหัวคัดแยกขนาดของฝุ่นละออง PM10, PM 2.5, การเก็บตัวอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน EN 12341:2014

DadoLab ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ

ออกแบบและผลิตท่อเก็บตัวอย่างแบบ isokinetic เพื่อตรวจสอบอนุภาคฝุ่นและมลภาวะขนาดเล็กที่ปล่อยจากปล่องระบาย

สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “Trusted Security Solutions forTransportation”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 8:30-15:30 น. ณ ห้อง Sarocha @Swissotel Bangkok Ratchada

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ_3

อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

Chat with us on LINE