News

ขอแนะนำ เครื่องมือการวัดปริมาณก๊าซในบ่อฝังกลบ GA / GEM5000 แบรนด์ Geotech

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพในระบบ Landfill และ Biogas สามารถวัดได้พร้อมกันสูงสุดถึง 6 ชนิดแก๊ส CH4, CO2, O2 optional: CO, H2S, H2, NH3 ดูค่าสูงสุด ความดันต่าง

ขอแนะนำ Flue Gas Analyzer เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ แบรนด์ testo

เหมาะสำหรับการวัดประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ (Boiler) และเตาเผา/เตาอบ (Furnace)โดยเครื่องวิเคราะห์ของ Testo มีให้เลือกหลายรุ่น ซึ่งมีความสามารถแตกต่างกันไป เช่น วัดค่าได้มากขึ้น, สามารถเก็บและบันทึกข้อมูลได้ เป็นต้น อีกทั้ง ยังสามารถใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ไร้สาย ทำให้สามารถพิมพ์ผลได้ทันที

การประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในเขตจังหวัดสระบุรี_5

การประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในเขตจังหวัดสระบุรี

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพาร์คอินน์ สระบุรี

ขอแนะนำ ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ-ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สำหรับใช้ในงานเภสัชกรรม  เครื่องสำอางค์ อาหาร เครื่องดื่ม งานปศุสัตว์ งานเก็บรักษาคงสภาพ และการควบคุมคุณภาพ

ชุดเก็บตัวอย่างแบบไอโซไคเนติกสำหรับการตรวจวัดปริมาณ PCDDs/PCDFs และ dioxin-like PCBs

ขอเสนอชุดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างสารประกอบ PCDDs/PCDFs และ dioxin-like PCBs ที่ใช้หลักการของ Isokinetic แบบอัตโนมัติ ST5 Evo จากแบรนด์ Dado lab ประเทศอิตาลี

โปรโมชั่น ราคาพิเศษสุด!!! กล้องถ่ายภาพความร้อน แบรนด์ testo (Thermal Imager)

กลล้งถ่ายภาพความร้อนราคาพิเศษทุกรุ่น ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 สิงหาคม – 10 ธันวาคม 2562

การประกันคุณภาพอาหารและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP

อาหารเป็นเรื่องของความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับเจ้าของร้านอาหาร พวกเขาต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดหลายอย่างและในขณะเดียวกันต้องจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการทางเศรษฐกิจ ในบริบทนี้ มาตรฐาน HACCP มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ขอแนะนำ กล้องตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ VOCs รุ่น Eye C Gas ผลิตภัณฑ์ Opgal

Built-in Wi-Fi สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลแบบ live video streaming และดาวน์โหลดวิดีโอ สามารถวัดอุณหภูมิของวัตถุได้ โดยถ่ายภาพในโหมด Thermography

Chat with us on LINE