News

ขอแนะนำเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม และหัวฉีดดับเพลิง แบรนด์ Rosenbauer

เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยการยกหา เหมาะสำหรับการดับเพลิงในพื้นที่คับแคบที่รถยนต์ดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้ 

ผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจวัดก๊าซเรือนกระจก รุ่น DX4040 แบรนด์ Gasmet

 ตรวจวัดก๊าซโดยใช้หลักการ FTIR ตรวจวัดก๊าซได้ทั้งหมดในช่วงความยาวคลื่น 900 – 4200 cm-1 

ขอแนะนำ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ (เครื่องวัดค่า pH) แบรนด์ WTW

เครื่องวัด pH รุ่น Inolab pH 7310 สำหรับห้องปฏิบัติการ และเครื่องวัด pH รุ่น Profiline 3310 แบบพกพา

สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “Industrial Internet of Things (IIoT) Smart Security & Safety”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 08:30-15:30 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

ขอแนะนำ Thermal Imager กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับงานซ่อมบำรุง

สามารถช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบ จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดได้ทั้งเวลา ต้นทุนค่าใช้จ่าย และยังสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้ทันเวลา โดยไม่ทำให้ระบบหรือกระบวนการเกิดการหยุดกะทันหัน

สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “การติดตามและวิเคราะห์ระบบอากาศอัดด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT 4.0”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 08:30-16:00 น. บ.เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

Safety Week 32

ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

EERS_4

งานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์มาตรการ EERS

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Chat with us on LINE