เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นในบรรยากาศ แบรนด์ Comde Derenda จาก เยอรมนี

• การเก็บตัวอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน EN 12341:2014    • ผลิตภัณฑ์ออกแบบและผลิตตามข้อกำหนด US EPA 40 CFR Part 50 

Particulate Sampling System เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นในบรรยากาศ ผลิตภัณฑ์ Comde Derenda ประเทศเยอรมนี
ฝุ่นและก๊าซพิษเป็นมลภาวะที่อาจทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆด้าน เช่น ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ผลกระทบต่อทัศนวิสัย และผลกระทบต่อวัสดุและสิ่งก่อสร้าง การตรวจวัดฝุ่นจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจสอบเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น จึงต้องมีการควบคุมปริมาณฝุ่นและก๊าซพิษ ให้มีปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย  วันนี้ทางบริษัทเอ็นเทคฯ มีเครื่องมือการเก็บตัวอย่างฝุ่นมาฝากกันค่ะคลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ : 
คุณศิริพร  โทร 02 779 8888 ต่อ 301  มือถือ 092 282 3334  อีเลล์ siriporn@entech.co.th  หรือ Line ID: @entech

Related Searches:

ขอแนะนำ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง แบรนด์ WTW

ระบบ IQ Sensor Net สำหรับวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่องสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและ COD/BOD Sensor จากประเทศเยอรมนี

The universal air velocity & IAQ measuring instrument เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร testo 400

สามารถตรวจวัดค่า Flow, temperature, humidity, pressure, illuminance, radiant heat, turbulence, CO2 and CO ได้

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี_4

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อุตสาหกรรมชีวมวล_7

สัมมนาอุตสาหกรรมชีวมวลสำหรับการผลิตความร้อนและไฟฟ้า

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Chat with us on LINE