R950 ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ

• กระจกใส 2 ชั้น ป้องกันไอน้ำเกาะที่กระจก
• ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 2-8°C
• โครงสร้างภายนอกและภายในเป็นโลหะเคลือบสี
• ไม่รบกวนการรักษาอุณหภูมิ โดยสั่งงานผ่านปุ่มสั่งงานด้านบนเครื่อง
• การละลายน้ำแข็ง No Frost
• ส่งสัญญาณแสงและเสียงเตือน เมื่อค่าอุณหภูมิเกินค่าที่ตั้งไว้ (Upper / Lower )
• น้ำยาทำความเย็น R134a Non CFC
• มีปลั๊กไฟภายในตู้ 1 ชุด (Smart series)
• มีระบบหมุนเวียนอากาศโดยพัดลมภายในตู้
• มีระบบตัดอุณหภูมิฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย
• โรงงานผลิตได้มาตรฐาน ISO9001
• มีระบบป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

คุณลักษณะ R950
ขนาดบรรจุ(ลิตร) : 950(33คิว)
ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ : 2-8°C
ระบบควบคุมการทำงาน : Microprocessor Controller
จอภาพแสดงผล : LED 2 บรรทัด พร้อมไฟเรืองแสง
ค่าความถูกต้องในการอ่านค่าอุณหภูมิ(Stabillity) : +2°C
สัญญาณเตือนแสง/เสียง : มี
ประตู : กระจกใส 2 ประตู
ชั้นวาง : 5×2
ขนาดภายนอก (ก×ย×ส)  : 1200×690×2050 มม.
ขนาดภายใน (ก×ย×ส)  : 1110×600×1450 มม.

 

หากท่านสนใจกรุณากรอกรายละเอียด

Related Searches:

Micro Flow : GB 100

3 Channels GAS Mixer, Each Channel: 0 – 500 mL/min, Total Mixture Flow Rate: Up to 1,5 L/min, Software bundle

Micro Flow : GB 100 PLUS

6 Channels GAS Mixer, Each Channel: 0 – 500 mL/min, Total Mixture Flow Rate: Up to 3 L/min, Software bundle

Standard Flow : GB 6000 Series

6 Channels GAS Mixer, Each Channel: 0 – 5000 mL/min, Total Mixture Flow Rate: Up to 30 L/min, Software bundle

High Flow : GB 15k

3 Channels GAS Mixer, Each Channel: 0 – 15000 mL/min, Total Mixture Flow Rate: Up to 45 L/min, Software bundle