กล้องถ่ายภาพความร้อนงานกู้ภัย รุ่น MI-TIC S

หน้าจอสี ขนาด 3.5 นิ้ว สามารถมองผ่านควันหรือมองในที่มืดใช้งานได้ต่อเนื่องที่ช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง +85°C

กล้องถ่ายภาพความร้อนงานกู้ภัย รุ่น MI-TIC E L

DTM -40°C to 760°C (-40°F to 1400°F), 3.5” LCD Display

กล้องถ่ายภาพความร้อนงานกู้ภัย รุ่น MI-TIC E

NFPA 1801:2013 Standard on Thermal Imagers for Fire Services DTM -40°C to 760°C (-40°F to 1400°F) , 2.7” LCD Display

กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับนักดับเพลิง รุ่น SEEK ​REVEAL FIREPRO

ความละเอียด 320 x 240 มุมมองภาพ 36° ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 to 550 C° ถ่ายภาพความร้อนได้สูงสุด 3.5 ชั่วโมง