เครื่องค้ำยันชนิดไฟฟ้า R421 E2

เครื่องค้ำยันชนิดไฟฟ้าระยะยก 750 มิลลิเมตร ความยาวขยายสูงสุด 1,347 มม. ยืดหยุ่นและไม่ต้องใช้สายยางเพื่อการทำงานอย่างเป็นอิสระ

เครื่องถ่าง SP 555 E2

เครื่องถ่างไฮดรอลิก แรงถ่าง 658 kN ระยะถ่าง 730 มิลลิเมตร แรงบีบ 115 kN