หัวฉีดดับเพลิง

ผลการดับเพลิงสูงสุด ,ปริมาณการใช้น้ำต่ำ, เทคโนโลยีที่ทันสมัย