โคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light)

ใช้ส่องแสงสว่างสำหรับงานกู้ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวลากลางคืนหรือที่มืด หรือพื้นที่ที่แสงสว่างไม่พอเพียง สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้สะดวก

ชุดไฟส่องสว่าง รุ่น RLS 1000/RLS200

หลอดไฟเป็นหลอด LED, สามารถปรับเป็นไฟสว่าง และไฟฉุกเฉิน (กระพริบ)