Promotion!! Clearance Sale โปรปลดล็อค เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

  Clearance Sale
    รับประกัน 1 ปี
     วันนี้ – 30 กันยายน 2563
       หมายเหตุ :
       • ราคายังไม่รวม VAT 7%
       • การจัดส่งสินคเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท
       • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
       • ขอสงวนสิทธิ์ในกรเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

เครื่องมือวัด สำหรับงานทั่วไป

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
testo 610
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 50°C
• แสดงค่า Dewpoint และ Wet Bulb
• IP20
โพรบอัจฉริยะวัดอุณหภูมิ
testo 905i

• ช่วงวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 150°C
• รองรับ iOS / Android
• ใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นของ
   testo smart probe
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
testo 605-H1
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 50°C
• ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 5 ถึง 95%RH
• แสดงค่า Dewpoint
  ราคาปกติ 5,020.-
  ราคาพิเศษ 4,000.-
  **ราคาไม่รวม VAT7%
  ราคาปกติ 2,720.-
  ราคาพิเศษ 2,100.-
  **ราคาไม่รวม VAT7%
  ราคาปกติ 3,720.-
  ราคาพิเศษ 2,950.-
  **ราคาไม่รวม VAT7%

เครื่องมือวัด สำหรับงานด้านอาหาร

เครื่องวัดอุณหภูมิงานอาหาร testo 104
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง +250°C
• ได้การรับรองตามมาตรฐาน EN13485
• Water Proof IP65
• โพรบสามารถพับได้ด้วยข้อต่อโลหะง่ายและพร้อมต่อการใช้งาน
เครื่องวัดอุณหภูมิงานอาหาร testo 105
• ช่วงวัดอุณหภูมิ -10 ถึง +275°C
• สามารถเปลี่ยนหัววัดได้ถึง 3 หัววัด
• ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 13485
• Water Proof IP65
  ราคาปกติ 3,200.-
  ราคาพิเศษ 2,600.-
  **ราคาไม่รวม VAT7%
  ราคาปกติ 3,200.-
  ราคาพิเศษ 2,950.-
  **ราคาไม่รวม VAT7%

เครื่องมือวัด สำหรับงานด้านไฟฟ้า

เครื่องทดสอบแรงดัน และกระแสไฟฟ้า
testo 755-1
• สามารถวัดแรงดันไฟฟ้ 6 ถึง 600 V AC/DC
• วัดกระแสไฟฟ้ได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 200 A AC
• ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP64
• ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 61243-3:2010, EN 61010-1
แคลมป์มิเตอร์ testo 770-2
• ช่วงวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 500°C
• วัดค่า AC/DC ของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ
• มีฟังก์ชั่น True RMS
• สามารถวัดไฟกระชากได้
• ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN61010-1 และ IEC61376
  ราคาปกติ 5,990.-
  ราคาพิเศษ 3,750.-
  **ราคาไม่รวม VAT7%
  ราคาปกติ 7,070.-
  ราคาพิเศษ 4,950.-
  **ราคาไม่รวม VAT7%

เครื่องมือวัด สำหรับงานระบบปรับอากาศ

แคลมป์เทอรโมมิเตอร์ testo 115i (x1)
• วัดอุณหภูมิการไหลและอุณหภูมิย้อนกลับของระบบทำความร้อน
• ป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิระบบทำความเย็นสำหรับคำนวณค่า
  Superheat และ Subcoolingแบบอัตโนมัติ
• ช่วงวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 150°C
โพรบวัดแรงดัน testo 549i (x2)
• โพรบวัดค่าความดันสูงและความดันต่ำของสารทำความเย็น
  ในระบบทำความเย็น
• สามารถใช้ร่วมกับโพรบวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส testo 115i
  คำนวนค่า Superheat / Sub-cooling ได้โดยอัตโนมัติ
• ช่วงการวัด -1 ถึง 60 bar(-14 ถึง 870 psi)
  ราคาปกติ 7,110.-
  ราคาพิเศษ 4,950.-
  **ราคาไม่รวม VAT7%
  ราคาปกติ 7,110.-
  ราคาพิเศษ 4,950.-
  **ราคาไม่รวม VAT7%

ชุดโพรบอัจฉริยะ สำหรับงานระบบทำความร้อน

  ราคาปกติ 8,780.-
  ราคาพิเศษ 7,000.-
  **ราคาไม่รวม VAT7%
โพรบวัดความดันต่าง testo 510i
• โพรบวัดค่า Differential pressure, Gas flow
   และ Static pressure
• มีเมนูวัดสำหรับ Pressure – drop tes พร้อมสัญญาณเตือน
• ตั้งค่าและคำนวนค่า Volume flow ได้ง่ายโดยใช้ Pitot tube
• ช่วงการวัด -150 ถึง 150 hPa
แคลมป์เทอร์โมมิตอร์ testo 115i
• วัดอุณหภูมิการไหลและอุณหภูมิย้อนกลับของระบบทำความร้อน
• เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิระบบทำความเย็นสำหรับคำนวณค่า
   Superheat และ Subcooling แบบอัตโนมัติ
• ช่วงวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 150°C
โพรบวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด testo 805i
• โพรบวัดอุณหภูมิบริเวณพื้นผิววัตถุแบบไม่ต้องสัมผัสชิ้นงาน
   โดยอาศัยหลักการอินฟราเรด
• มีรายการค่า Emissivity ของวัตถุได้ง่าย
• อัตราส่วนระหว่างระยะทางต่อ ขนาดของวัตถุ เท่ากับ 10 : 1
• ช่วงการวัด -30 ถึง 250°C

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ คุณฤทัยรัตน์ โทร. 09 2282 3330 หรือ Line ID : @entech

Related Searches:

โซลูชั่นสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรม Quanser QLabs Controls และ QLabs Robotics

โซลูชั่นการศึกษาด้านวิศวกรรมที่เรียนได้ทุกที่ ห้องปฏิบัติการออนไลน์ระบบการวัดคุม Control System และ QLabs Robotics วิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ราคาพิเศษ!! เครื่องตรวจวัดไข้แบบไม่จำกัดจำนวนคน รุ่น IR236

กล้อง IR236 มีระบบ AI algorithm ตรวจวัดไข้บนใบหน้าบุคคลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ไม่จำกัดจำนวนคน ตรวจวัดได้ในระยะไกล สูงสุดประมาณ 8 เมตร

ความปลอดภัยในโรงบำบัดน้ำเสีย ทำไมถึงจำเป็นต้องใช้เครื่องวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector)

เครื่องวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector) รุ่น Ventes Pro5 ตรวจวัดก๊าซได้สูงสุด 5 ชนิดก๊าซพร้อมกัน มีเซ็นเซอร์ให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย เช่น ก๊าซไวไฟ (LEL) ออกซิเจน (O2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ฯลฯ

โปรปลดล็อก!! รวมโปรโมชั่น เครื่องมือวัดราคาพิเศษ

โปรปลดล็อก!! รวมโปรโมชั่น เครื่องมือวัดราคาพิเศษ ลดสูงสุดถึง 40% ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2563