ขอแนะนำ ชุดศึกษาระบบการควบคุมอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ Qube Servo 2

ขอแนะนำ ชุดศึกษาระบบการควบคุมอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ Qube Servo 2

 

ขอแนะนำ ชุดศึกษาระบบการควบคุมอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ Qube Servo 2

111

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

       QUBE Servo 2 เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับเรียนรู้และวิจัยแบบบูรณาการ สำหรับการสอนในหัวข้อด้าน
แมคคาทรอนิกส์และระบบการควบคุมในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง QUBE Servo 2  เป็นแพลนท์ระบบเซอร์โวมอเตอร์แบบหมุนซึ่งประกอบไปด้วยมอเตอร์กระแสตรงแบบมีแปรงถ่าน ที่มาพร้อมกับ optical encoder ความละเอียดสูงสำหรับวัดและส่งสัญญาณตอบกลับสำหรับค่าตำแหน่งและความเร็วของมอเตอร์ มาพร้อมโมดูลสำหรับสับเปลี่ยนการทดลองสองรูปแบบคือแผ่นดิกส์ความเฉื่อยและเพนดูลัมผกผัน สามารถถอดและเปลี่ยนโมดูลระหว่างการทดลองได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยเพื่อความสะดวกในการสังเกตการตอบสนองของระบบ ผู้สอนและผู้ศึกษาสามารถใช้งานอุปกรณ์แลปสำหรับการทดลองหลากหลายรูปแบบด้วยเทคโนโลยีการอินเตอร์เฟสสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ยืดหยุ่นสำหรับต่อกับอุปกรณ์สั่งการควบคุมรูปแบบต่างๆ

คุณสมบัติ
– ระบบเซอร์โวมอเตอร์แบบหมุน
– โมดูลเชื่อมต่อง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
– ส่งกำลังด้วยมอเตอร์กระแสตรงแบบมีแปลงถ่าน
– ออฟติคอลเอ็นโค้ดเดอร์คุณภาพสูง
– แอมปลิฟายเออร์แรงดันแบบ Build-in ที่มาพร้อมกับ เซนเซอร์วัดกระแสและเซนเซอร์วัดความเร็วรอบ
– อุปกรณ์รวบรวมข้อมูล (DAQ) ในตัว
– อินเตอร์เฟสผ่าน USB หรือ SPI/QBus
– ไฟแสดงLEDสถานะสามสีที่สามารถควบคุมได้
– เชื่อมต่อได้ง่าย
– สถาปัตยกรรมแบบเปิดทำให้สามารถออกแบบระบบการควบคุมได้อย่างอิสระ
– ใช้งานร่วมกันได้กับ MATLAB®/Simulink® และ LabVIEW™
– เอกสารและสื่อการสอน courseware สำหรับทั้งผู้สอนและผู้ศึกษา
– ตัวอย่าง datasheet การอินเตอร์เฟสกับไมโครคอนโทรลเลอร์

11
เนื้อหาที่ใช้สอน (Courseware)
Inertia Disk Module Pendulum Module
– Hardware integration
– Step response modeling
– Noise measurement and filtering
– Electromechanical modeling
– Second-order systems
– PD control
– Stability analysis
– Lead Compensator
– Pendulum modeling
– Moment of inertia
– Balance control
– State-feedback LQR-based control
– State-space modeling
– Swing-up control

คลิกดาวน์โหลด PFD  >> Qube Servo 2


สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณทรงพล  02-779-8888 ต่อ 314   Line ID: @entech