สัมมนาฟรี!! หัวข้อ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม”


ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และรองรับ
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ เช่น ความเข้าใจในการเดินระบบ การควบคุมการทำงาน การประเมินการทำงานของระบบบำบัด รวมไปถึงการเลือกใช้
เครื่องมือตรวจวัดภายในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามที่กฏหมายกำหนด

การสำรองที่นั่ง : กรอกแบบฟอร์มตามที่แนบมาแล้วส่งกลับมาที่ : คุณศุภิศา  แหวนทองคำ
Tel : 0 2779 8888 ต่อ 165   มือถือ 0 8123 41870   Email: supisa@www.entech.co.th  Line ID: @entechsi  www.entech.co.th

กรุณาตอบกลับภายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 
รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 2 ท่าน ต่อหน่วยงาน (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ 30 ท่านแรกที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้น)

** หรือแสกนQR Code เพื่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ค่ะ**

กดดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม เพื่อเข้าร่วมการสัมมนา :  >> แบบฟอร์มเข้าร่วมสัมมนา <<

 

Related Searches:

ขอแนะนำ Comde Derenda เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 และ PM10

สามารถตรวจวัดและแสดงค่าปริมาณฝุ่นชนิด PM2.5 และ PM10 รวมทั้งสามารถตรวจวัดก๊าซ NO2, O3, CO และ SO2 ได้อีกด้วย

ขอแนะนำ เครื่องวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ CEL-712 Microdust Pro

วัดปริมาณของอนุภาคฝุ่นในหน่วย mg/m3 แบบอ่านค่าได้ทันที ช่วงการวัด: 0.001 mg/m3 – 250 g/m3

สัมมนาฟรี!! หัวข้อ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม”

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08:30 – 16:00 น. บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

สัมมนาฯฟรี หัวข้อ ” Microwave Technology เทคโนโลยีเพื่อการตรวจวัดค่าความชื้นต่อเนื่อง (Real Time ) รวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง “

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08:30 – 16:15 น.
ณ ห้อง แสงเพชร1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

Image 7 Image 7 Image 7 Image 7
close

line
add line

Chat with us on LINE