ระบบตรวจวัดก๊าซแบบติดตั้ง ชนิดเก็บตัวอย่างก๊าซพร้อมชุดปรับสภาพสำหรับระบบ Wet scrubber

ระบบตรวจวัดก๊าซแบบติดตั้ง ชนิดเก็บตัวอย่างก๊าซพร้อมชุดปรับสภาพสำหรับระบบ Wet scrubber

ระบบตรวจวัดก๊าซแบบติดตั้ง ชนิดเก็บตัวอย่างก๊าซพร้อมชุดปรับสภาพ
สำหรับระบบ Wet scrubber

      ระบบตรวจวัดก๊าซแบบติดตั้ง ชนิดเก็บตัวอย่างก๊าซพร้อมชุดปรับสภาพสำหรับระบบ Wet scrubber (Fixed gas sampling system with pre treatment filter) ออกแบบมาเพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพของระบบ Wet scrubber หรือระบบกำจัดฝุ่น ไอ กลิ่น ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมีต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต

โดยติดตั้งวัดก๊าซแบบต่อเนื่องหลังผ่านระบบที่ปล่องอากาศขาออก(FRP Stack) เพื่อมั่นใจว่าก๊าซประเภทที่ทำให้เกิดกลิ่น เช่น NH3, Tvoc เป็นต้น ถูกกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี และประหยัดต้นทุนและเวลาจากการวัดโดยบุคคล

Wet Scrubber

   ระบบตรวจวัดก๊าซแบบติดตั้ง “SenSmart 3500 PID Gas Detector”


   เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบกันระเบิด สามารถใช้กับพื้นที่อันตรายได้ ผลิตภัณฑ์ RC SYSTEMS จากประเทศอเมริกา
SenSmart 3500 PID Gas Detector
• สามารถเลือกติดตั้งเซนเซอร์ได้หลากหลายชนิด ครอบคลุมก๊าซ ประเภทไวไฟ ก๊าซออกซิเจน และก๊าซพิษ เช่น Tvoc, H2S, NH3
• มีชุดปรับสภาพก๊าซเพื่อกำจัดความชื้นและชุดกรองไอกรดก่อนเข้าระบบตรวจวัดก๊าซนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน มาตรฐานเดียวกับระบบ CEMS
• ตั้งเวลาการตรวจวัดได้แบบ Auto และ Manual
• มีปุ่มแสดงสถานะการทำงานของเครื่องกรณีทำงานปกติ หรือเกิดผิดพลาด
• มี Alarm แจ้งเตือนกรณี ก๊าซเกินค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้
• CSA Approvals
  Cast Aluminum Enclosure :
  Explosion-Proof Cl 1 Div 1 Gr ABCD with 10-0247 (includes sinter)
  Non-Incendive Cl 1 Div 2 Gr ABCD with 10-0247 or 10-0247IS
  UL94 Poly Black Plastic Enclosure:  Non-Incendive Cl 1 Div 2 Gr ABCD
Fixed-gas-sampling-system

Fixed gas sampling system

สนใจระบบตรวจวัดก๊าซแบบติดตั้งติดต่อ คุณสุภาภรณ์  Tel: 092-249-8787 หรือ 086-954-9895  Line ID : @entech