สัมมนาฯฟรี หัวข้อ ” Microwave Technology เทคโนโลยีเพื่อการตรวจวัดค่าความชื้นต่อเนื่อง (Real Time ) รวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง “

การสำรองที่นั่ง : กรอกแบบฟอร์มตามที่แนบมาแล้วส่งกลับมาที่ คุณสามารถ
Tel : 0 2779 8888 ต่อ 503   Fax : 0 2779 8899  E-mail : samart@entech.co.th
หรือ หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ >> คลิกลงทะเบียนออนไลน์
Line ID : @entechsi    www.entech.co.th

** กรุณาตอบกลับภายในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 
รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 2 ท่าน ต่อหน่วยงาน  (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ 30 ท่านแรกที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้น)

กดดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อเข้าร่วมการสัมมนา  >> คลิกเอกสารเข้าร่วมสัมมมนา

Related Searches:

ขอแนะนำ Comde Derenda เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 และ PM10

สามารถตรวจวัดและแสดงค่าปริมาณฝุ่นชนิด PM2.5 และ PM10 รวมทั้งสามารถตรวจวัดก๊าซ NO2, O3, CO และ SO2 ได้อีกด้วย

ขอแนะนำ เครื่องวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ CEL-712 Microdust Pro

วัดปริมาณของอนุภาคฝุ่นในหน่วย mg/m3 แบบอ่านค่าได้ทันที ช่วงการวัด: 0.001 mg/m3 – 250 g/m3

สัมมนาฟรี!! หัวข้อ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม”

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08:30 – 16:00 น. บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

สัมมนาฯฟรี หัวข้อ ” Microwave Technology เทคโนโลยีเพื่อการตรวจวัดค่าความชื้นต่อเนื่อง (Real Time ) รวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง “

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08:30 – 16:15 น.
ณ ห้อง แสงเพชร1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

Image 7 Image 7 Image 7 Image 7
close

line
add line

Chat with us on LINE