“Smart Probe – โพรบอัจฉริยะ” เครื่องมือวัดในยุคเทคโนโลยี 4.0

“Smart Probe – โพรบอัจฉริยะ” เครื่องมือวัดในยุคเทคโนโลยี 4.0

“Smart Probe – โพรบอัจฉริยะ” เครื่องมือวัดในยุคเทคโนโลยี 4.0
1
ปัจจุบันเทคโนโลยี 4.0 ได้เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้น ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานของมนุษย์ และนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น งานด้าน HVAC มีการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้งาน โดยออกแบบเครื่องมือวัดแบบไร้สายมาใช้ในการตรวจสอบรวมถึงการบำรุงรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
โพรบอัจฉริยะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์เทคโนโลยี 4.0 ใช้กับงานด้าน HVAC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลตและดูข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นได้ รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS 8.3 และ Android 4.3 หรือใหม่กว่า เชื่อมต่อแบบไร้สายด้วย Bluetooth 4.0
ข้อดีของโพรบอัจฉริยะ
– สามารถอ่านข้อมูลการวัดและตั้งค่าระบบได้แบบไร้สาย
– แสดงผลการวัดได้มากสุดถึง 6 โพรบพร้อมกัน
– สามารถเลือกดูผลการวัดได้ทั้งแบบตัวเลข กราฟ หรือแบบตาราง
– ส่งผลการวัดได้ทันทีในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ Excel
– ใช้งานง่ายโดยใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟน
1
 โพรบอัจฉริยะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆ ตามพารามิเตอร์ที่ต้องการวัด ได้ดังนี้
1
1. กลุ่มวัดอุณหภูมิ


• testo 115i
เป็นแคลมป์สำหรับวัดอุณหภูมิพื้นผิวของท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6 ถึง 35 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับงานด้านระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ และระบบความร้อน โดยสามารถใช้งานร่วมกับ testo 549i สำหรับงานบริการและบำรุงรักษาระบบทำความเย็น
วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -40 ถึง +150 °C
• testo 905i
เหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิอากาศภายในห้อง รวมถึงอุณหภูมิในท่อและช่องระบายอากาศ
วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -50 ถึง +150 °C
• testo 805i
เป็นโพรบวัดอุณหภูมิพื้นผิวโดยใช้หลักการอินฟราเรด ที่ไม่ต้องไปสัมผัสกับชิ้นงานโดยตรง มีเลเซอร์ชี้จุดในการวัดถึง 8 จุด เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิผนัง รวมถึงฟิวส์และส่วนประกอบในระบบปรับอากาศ
วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -30 ถึง +250 °C


2. กลุ่มวัดความชื้นสัมพัทธ์

• testo 605i
เป็นโพรบวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในห้องและท่อ รวมถึงใช้ตรวจสอบความชื้นในระบบปรับอากาศ สามารถคำนวณอุณหภูมิ Wet bulb และ dew point ได้โดยผ่านทาง testo Smart Probe App  นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับโพรบ testo 805i เพื่อวิเคราะห์โอกาสในการเกิดเชื้อรา วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง +60 °C และความชื้นสัมพัทธ์ในช่วง 0 ถึง 100 %RH


3. กลุ่มวัดความเร็วลม

• testo 405i
เป็นโพรบวัดปริมาตรลม ความเร็วลม และอุณหภูมิ เหมาะสำหรับใช้วัดความเร็วลมภายในอาคารและในท่อระบายอากาศ มีความสะดวกในการใช้งานเนื่องจากก้านโพรบสามารถยืดได้ถึง 400 มิลลิเมตร และกำหนดขนาดและรูปทรงหน้าตัดของท่อได้อย่างง่ายดายสำหรับคำนวณการวัดปริมาตรลม โดยสามารถวัดความเร็วลมได้ในช่วง 0 ถึง 30 m/s และอุณหภูมิ -20 ถึง +60 °C
• testo 410i
เป็นโพรบวัดความเร็วลม ปริมาตรลม และอุณหภูมิ เหมาะสำหรับวัดความเร็วลมและอุณหภูมิบริเวณช่องระบายอากาศ สามารถวัดความเร็วลมได้ในช่วง 0.4 ถึง 30 m/s และอุณหภูมิ -20 ถึง +60 °C


4. กลุ่มวัดความดัน

• testo 510i
เป็นโพรบวัดความดันแตกต่าง เหมาะสำหรับการวัดความดันการไหลของก๊าซ ความดันสถิตย์ รวมถึงความดันตกบริเวณตัวกรองต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับ Pitot tube เพื่อวัดค่าความเร็วลมและปริมาตรลมอีกด้วย
โดยวัดค่าความดันในช่วง -150 ถึง +150 hPa
• testo 549i
เป็นโพรบวัดความดันสูงและต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานด้านบริการแบบไร้สายและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น รวมถึงการติดตั้งระบบ สามารถใช้งานร่วมกับโพรบ testo 115i เพื่อคำนวณพารามิเตอร์เฉพาะของระบบทำความเย็นได้
โดยวัดค่าความดันในช่วง -1 ถึง 60 bar
1
สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณฤทัยรัตน์  โทร. 092-282-3330   Line ID: @entech