DadoLab ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ

DadoLab ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ


Dado lab ออกแบบและผลิตท่อเก็บตัวอย่างแบบ isokinetic เพื่อตรวจสอบอนุภาคฝุ่นและมลภาวะขนาดเล็กที่ปล่อยจากปล่องระบาย โซลูชั่นของเราได้รับการออกแบบมาให้ตอบสนองกับความต้องการของ EN และ EPA methods แต่ยังมีสมาร์ทโซลูชั่นที่จะทำให้การเก็บตัวอย่างง่ายขึ้น
วิธีการอ้างอิง
นอกเหนือจากวิธีการที่อธิบายการดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบ isokinetic อย่างถูกต้องแล้วยังมีวิธีการอื่นที่กำหนดขั้นตอนและอุปกรณ์เพื่อกำหนดปริมาณน้ำ ความหนาแน่น ความเร็วของก๊าซหรือจุดการสุ่มตัวอย่างและด้านอื่นๆ ซึ่งวิธีการเหล่านี้คือ
EPA M1 การกำหนดจุดเจาะปล่อง การคำนวณจำนวนและตำแหน่งจุดชักตัวอย่างอากาศในปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอยู่กับที่
EPA M2 การหาความเร็วเฉลี่ยและอัตราการไหลของอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอยู่กับที่
EPA M3 การหาน้ำหนักโมเลกุลแห้งของอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอยู่กับที่
EPA M4 วิธีการหาปริมาณความชื้นของอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอยู่กับที่
ทางเอ็นเทคฯ ขอแนะนำชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ รุ่น ST5 Evo ผลิตภัณฑ์ DadoLab จากประเทศอิตาลี

ชุดควบคุม (Control Unit) และ ชุดปั๊ม (Pump Unit) แยกส่วนกันได้ จึงไม่จำเป็นต้องมีพัดลมระบายอากาศ ทำให้ไม่มีฝุ่นเข้าไปภายในเครื่อง
 ชุดควบคุมมีน้ำหนักเบา น้ำหนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม โดยขณะทำงานสามารถแยกส่วนที่เป็นชุดปั๊มไว้ที่พื้นด้านล่างได้
มีเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลเชิงมวล (Mass flow) ซึ่งทำให้เป็นสถานะ Isokinetic ได้อย่างรวดเร็ว ให้ความถูกต้องแม่นยำสูงและสามารถติดตามผลการตรวจวัด
และสอบเทียบได้ตามมาตรฐาน US EPA
 มีเซนเซอร์ตรวจจับน้ำในชุดควบคุม เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบภายในชุดควบคุม
 เคลื่อนย้ายง่าย ติดตั้งและใช้งานได้รสดเร็ว
 ในกรณีที่มีความเสียหายกับปั๊ม สามารถเปลี่ยนปั๊มสำรองได้ที่หน้างาน
 สามารถเชื่อมต่อการทำงานกับคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ และ Tablet ได้

ภาพชุดอุปกรณ์ ST5 EVO

Application บนสมาร์ทโฟน
Application จะช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถติดตั้งและคำนวณการเก็บตัวอย่างแบบ isokinetic โดยจะทำการคำนวณหัวเก็บตัวอย่าง (Nozzle) ที่ดีที่สุดสำหรับสภาวะในปล่องหรือคำนวณผลอัตราการไหลของปั๊ม

The Dadolab Companion App สามารถต่อกับเครื่อง ST5 และ ST5 Evo แสดงผลเป็นหน้าจอที่ 2 ดาวน์โหลดข้อมูลและอัพโหลดการตั้งค่าได้

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ คุณศิริพร   โทร 02 779 8888 ต่อ 301  มือถือ 092 282 3334  อีเลล์ siriporn@entech.co.th  หรือ Line ID: @entech

Chat with us on LINE