รถตรวจวัดคุณภาพน้ำและวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่

รถตรวจวัดคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์บนรถที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะการใช้งาน ทำงานได้แม้อยู่ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า สะดวก และใช้งานง่าย