Detecting Gas Saving Lives

หลายอุตสาหกรรมมีการใช้ VOCs ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ การสัมผัสกับสารประกอบเหล่านี้อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง จัดเก็บ ใช้งาน หรือผลมาจากการรั่วไหล ดังนั้นการทำงานโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศควรจะได้รับการตรวจติดตามและตรวจจับ VOCs ด้วย

เครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ (Gas detector) รุ่น G7c Blackline Safety

อ่านค่าก๊าซได้สูงสุด 4 ชนิด โดยมีชนิดก๊าซให้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับทุกประเภทโรงงานอุตสาหกรรม สามารถการวิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานได้โดยอัตโนมัติ

ความปลอดภัยในโรงบำบัดน้ำเสีย ทำไมถึงจำเป็นต้องใช้เครื่องวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector)

เครื่องวัดก๊าซรั่ว (Gas Detector) รุ่น Ventes Pro5 ตรวจวัดก๊าซได้สูงสุด 5 ชนิดก๊าซพร้อมกัน มีเซ็นเซอร์ให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย เช่น ก๊าซไวไฟ (LEL) ออกซิเจน (O2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ฯลฯ

โปรโมชั่น ราคาพิเศษ Gas Detector รุ่น Ventis MX4 จนกว่าสินค้าจะหมด

โปรโมชั่นราคาพิเศษ จากปกติ 60,400 บาท เหลือเพียงแค่ 47,000 บาทเท่านั้น