การตรวจวัดค่าพีเอช(pH) ให้ได้มาตรฐานด้วยเครื่องวัดค่าpH (pH Meter)

เครื่องวัดค่า pH มีทั้งแบบที่เป็น Portable Meter และแบบ Benchtop Meter ได้แก่รุ่น ProfiLine, MultiLine® และ inoLab®แบรนด์ WTW ประเทศเยอรมนี สามารถใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งในส่วนของภาคสนาม และภายในห้องแลป

inoLab® Multi 9630 IDS เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ

วัดและวิเคราะห์ได้ทั้งค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าการนำไฟฟ้า, ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) , BOD ได้, ค่า ORP, ค่าความเค็ม ,ค่า TDS ได้

ขอแนะนำ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ (เครื่องวัดค่า pH) แบรนด์ WTW

เครื่องวัด pH รุ่น Inolab pH 7310 สำหรับห้องปฏิบัติการ และเครื่องวัด pH รุ่น Profiline 3310 แบบพกพา