ลดต้นทุนพลังงานด้วยเครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศอัด

กระบวนการผลิตของเราอาจจะมีขั้นตอนที่มากมาย ซึ่งทำให้อาจต้องใช้เครื่องวัดอัตราการไหลหลากหลายแบบ แต่ VPInstruments สามารถใช้ได้กับทุกส่วนของระบบอากาศอัด

ขอแนะนำเครื่องวัดอัตราการไหลสำหรับของเหลวและก๊าซ Badger Meter ประเทศเยอรมนี

สามารถวัดได้ทั้งของเหลวและก๊าซ, ออกแบบมาในลักษณะของระบบเปิด ทำให้ไม่กีดขวางการไหลของของไหล