ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ (OGI Camera / Gas Detector)

วิธีการควบคุมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ทำได้โดยโปรแกรมการวัดสำรวจและซ่อมบำรุง ซึ่งบังคับให้จะต้องมีการตรวจวัดเพื่อสำรวจการรั่วระเหยและตามด้วยการซ่อมบำรุงที่ต้องการ