ขอแนะนำ เครื่องมือวัดสำหรับงานทางด้านคลังสินค้าและงานขนส่งสินค้า

เครื่องมือวัดสำหรับงานคลังสินค้าและงานขนส่งสินค้า เช่น เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ , เครื่องวัดอุณหภูมิห้องเก็บสินค้า ห้องเย็น

บริการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับการทำแผนผังอุณหภูมิ (Temperature Mapping)

ทางบริษัท เอ็นเทคฯ มีบริการการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับทำแผนผังอุณหภูมิ (Temperature Mapping) ด้วยเครื่องมือวัดที่ผ่านการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการมีความมั่นใจในข้อมูลการวัดและบริการของเรา