การบริการการตรวจวัดในระบบเครื่องยนต์ทางด้านอุตสาหกรรมด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ testo 350

การบริการการตรวจวัดในระบบเครื่องยนต์ทางด้านอุตสาหกรรมด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ testo 350

การบริการการตรวจวัดในระบบเครื่องยนต์ทางด้านอุตสาหกรรม
ด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้
testo 350

เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนแล้วแต่จะต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ เพื่อทำให้ได้ผลิตผล และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สูงที่สุด อีกทั้งยังช่วยในการลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากในกระบวนการเผาไหม้ต่างๆ  จะเกิดก๊าซไอเสียขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม และทางด้านการใช้เชื้อเพลิงต่างๆ ในกระบวนการเผาไหม้ที่สูงเกินความจำเป็น รวมทั้งการสูญเสียความร้อนที่ส่วนเกินได้จากกระบวนการเผาไหม้ดังกล่าว ที่สามารถถูกนำไปใช้ในกระบวนการอื่นๆได้อีก ตัวอย่างเช่น การนำความร้อนที่ได้ออกมาพร้อมก๊าซไอเสียส่วนเกินในไปใช้ในการ generate ในหม้อต้มไอน้ำ หรือเป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลม เป็นต้น ดังนั้นเราจึงควรมีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องจักรต่างๆให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงสุดอยู่เสมอนั่นเอง
และด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ และวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย testo 350 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมันนี้นั้นจัดเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในกระบวนการปรับแต่งเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื่อเพลิงหรือใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงก็ตามเพื่อที่จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด testo 350 สามารถนำมาใช้สำหรับกระบวนการต่างๆได้ เช่น ใช้ในการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่างๆ รวมทั้งยังถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในระหว่างการใช้งานเครื่องจักรที่อาจมีการปฏิบัติงานที่ไม่เสถียรได้ ซึ่งการวัดค่าไอเสียนั้นจำเป็นที่จะต้องทำการปรับเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับปัจัยต่างๆที่ใช้ในการดำเนินการไปพร้อมกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีการกำหนดค่าขีดจำกัดของปริมาณก๊าซต่างๆให้เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมาย ที่มักจะเป็นการวัดที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนของปริมาณ NO2 ที่สูง และมีการผันผวนนั้นส่งผลให้เกิดการวัดที่คลาดเคลื่อนของปริมาณก๊าซไอเสียในเครื่องยนต์ และเพื่อที่จะทำการวัดปริมาณของก๊าซ NOx ให้มีความถูกต้องแม่นยำได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีเซ็นเซอร์ที่สามารถทำการวัด และแยกความแตกต่างของปริมาณก๊าซ NO และ NO2 ได้อย่างถูกต้องแม่นยำเช่นเดียวกัน ซึ่งเครื่อง testo 350 สามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างไร้กังวล นอกจากนี้ยังมีหัวตรวจวัดก๊าซไอเสียแบบพิเศษสำหรับเครื่องยนต์อุตสาหกรรมที่มีท่อแบบพิเศษซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรในการช่วยป้องกันการดูดซับ NO2 และ SO2 และสามารถวัดได้กับทุกสภาพแวดล้อม
สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณพณิชรัตน์  โทร. 092-282-3339