ปัญหามลภาวะเป็นพิษกับการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ และขอแนะนำเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้

ปัญหามลภาวะเป็นพิษกับการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ และขอแนะนำเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้

 


ปัญหามลภาวะเป็นพิษ กับการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์

ในปัจจุบันเราต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย และที่เป็นปัญหารุนแรงกันอยู่ในขณะนี้คือเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศ หรืออากาศเสีย คือ ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติ ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนมากจะเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ทางด้านยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม

ในวันนี้เราจะขอกล่าวถึง มลพิษทางอากาศจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและกระบวนการผลิต โดยปกติแล้วการเผาไหม้จะทำให้เกิดพลังงานความร้อน และก๊าซไอเสีย โดยพลังงานความร้อนจะนำมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม หากไม่ควบคุมคุณภาพของก๊าซไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และก๊าซเหล่านั้นถูกปล่อยออกมาภายในบรรยากาศ ก็จะส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ควัน และก๊าซพิษที่เกินค่ามาตรฐาน นอกจากนี้แล้วการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ยังก่อให้เกิดกาสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ต้นทุนการผลิตสูงอีกด้วย

ดังนั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขและตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละโรงงานก็มีการใช้เชื้อเพลิงที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปแล้วเชื้อเพลิงจะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ ก๊าซ, ของเหลว, ของแข็ง แต่ละเชื้อเพลิงก็จะมีหลักในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่แตกต่างกันไป

โดยพื้นฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้สามารถทำได้โดยการ ปรับอัตราส่วนของอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ หรือ ปรับปริมาณการใช้เชื้อเพลิ ซึ่ง 2 วิธีข้างต้นนั้น เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มาช่วยในการตรวจสอบค่า อุณหภูมิ, SO2, NOx, CO, TSP, O2, CO2 เป็นต้น ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ หากค่าเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ที่เกินค่ามาตรฐาน เราจำเป็นต้องนำค่าเหล่านั้นมาวิเคราะห์และปรับแต่งการเผาไหม้อีกครั้งนึง

ตัวอย่างคลิปการปรับแต่งการเผาไหม้สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ :  คุณพณิชรัตน์  ก้านจันทร์   โทร. 092-282-3339

Chat with us on LINE