เครื่องมือวัดการประกันคุณภาพอาหารและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP แบบไหนที่มีความเหมาะสม

เครื่องมือวัดการประกันคุณภาพอาหารและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP แบบไหนที่มีความเหมาะสม

เครื่องมือวัดการประกันคุณภาพอาหารและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP แบบไหนที่มีความเหมาะสม?

การวัดแบบสุ่มตรวจด้วยเครื่องมือวัดแบบพกพามีความสำคัญอย่างยิ่งกับการรับสินค้าขาเข้าและระหว่างการจัดเตรียมอาหาร หากกำลังมองหาเครื่องมือวัดแบบพกพาสำหรับการสุ่มตรวจ ควรให้ความสนใจกับคำถาม ดังต่อไปนี้
• คุณสามารถเสียบลงไปในผลิตภัณฑ์ได้หรือทำการวัดโดยไม่ไปสัมผัสตัวผลิตภัณฑ์ การวัดแบบเสียบลงไปจะเป็นการวัดอุณหภูมิส่วนกลางและทำให้มีความแม่นยำมากขึ้น แต่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์
• คุณต้องออกไปโดยที่พกเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ในกระเป๋าหรือไม่ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพับได้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อตนเองจากปลายหัววัด
• คุณวัดในอาหารที่มีลักษณะแตกต่างหรือไม่ (เช่น อาหารแช่แข็ง เนื้อสัตว์ ชีส ของเหลว) ดังนั้นเครื่องวัดอุณหภูมิที่สามารถเปลี่ยนหัววัดได้จะเหมาะสมกับการใช้งานของคุณ
โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้
คุณต้องการวัดอะไรโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ?
1
11 แบบผสมผสาน
ต้องการวัดแบบไม่สัมผัส
แต่ก็สามารถวัดอุณหภูมิ
ส่วนกลางได้หากจำเป็น
11 ต้องการเครื่องวัดอุณหภูมิแบบพับได้
ที่เหมาะสำหรับใส่ในกระเป๋า
testo 104 IR
แบบอินฟราเรด
ต้องการวัดแบบไม่สัมผัส
testo 826-T2
1
แบบสัมผัส
ต้องการเสียบลงไปผลิตภัณฑ์
และวัดอุณหภูมิส่วนกลาง

1. ต้องการเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบพับได้
ที่เหมาะสำหรับ ใส่ในกระเป๋า
testo 103
2. ไม่จำเป็นต้องพับได้สิ่งที่ต้องการวัด :
• วัดลักษณะเดิม-ต้องการหัววัดแบบยึดติด
testo 106
• วัดลักษณะแตกต่างกัน-ต้องการเปลี่ยนหัววัดได้
testo 108

   วัดอุณหภูมิส่วนกลางได้อย่างแม่นยำโดยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเสียบ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเสียบเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการวัดอุณหภูมิส่วนกลางของอาหาร การวัดอุณหภูมิส่วนกลางเป็นสิ่งที่สำคัญไม่เพียงแต่การรับสินค้าขาเข้าเท่านั้น ในแนวคิดของมาตรฐาน HACCP นั้น ความร้อนที่เพียงพอสำหรับอาหารเป็นจุดควบคุมวิกฤติที่จำเป็นต้องตรวจสอบและจัดทำเอกสารอย่างสม่ำเสมอ
หัววัดแบบเสียบถูกยึดติดอย่างถาวรกับตัวเครื่องมือหรือในกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานที่ทำการวัดอาจจะใช้หัววัดแบบภายนอกได้ ซึ่งวิธีนี้แม้แต่การวัดในอาหารแช่แข็งก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย
• testo 103 (0560 0103)
– เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบพับเก็บได้
– มีช่วงการวัด -30 ถึง 220 °C ค่าความละเอียด 0.1 °C
– ความยาวหัววัด 11 cm
– ป้องกันละอองน้ำได้ด้วย IP 55
• testo 106 (0560 1063)
– เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิส่วนกลางของอาหาร
– มีช่วงการวัด -50 ถึง 275 °C ค่าความละเอียด 0.1 °C
– ความยาวหัววัด 5.5 cm
– ระดับการป้องกัน IP 67 (กรณีใช้ร่วมกับ Topsafe)
• testo 108 (0563 1080)
– เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบกันน้ำได้
– มีช่วงการวัด -50 ถึง 300 °C ค่าความละเอียด 0.1 °C
– ความยาวหัววัด 8 cm
– ระดับการป้องกัน IP 67
1

การวัดแบบไม่สัมผัสด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและแบบผสมผสาน

ในการรับสินค้าเข้า การวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสโดยอินฟราเรดถูกนำมาใช้บ่อยๆ เนื่องจากให้ผลการวัดที่รวดเร็วโดยไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เสียหาย อย่างไรก็ตามเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดใช้วัดอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวเท่านั้น ส่วนอุณหภูมิส่วนกลางของอาหารยังจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบเสียบ ด้วยเหตุนี้ การใช้เครื่องมือแบบผสมผสาน เช่น testo 104 IR ทำให้มีความสะดวกและประหยัดเวลา เนื่องจากเป็นวิธีการวัดได้ทั้ง 2 แบบ คือ การวัดแบบเสียบที่มีความแม่นยำ และวัดแบบอินฟราเรดที่มีความรวดเร็วซึ่งอยู่ในเครื่องมือเดียวกัน ใช้งานง่าย สามารถเก็บไว้ในกระเป๋าได้อย่างปลอดภัย
• testo 104 IR (0560 1040)
– เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและแบบเสียบ ป้องกันน้ำและสามารถพับเก็บได้
– มีช่วงการวัด -50 ถึง 250 °C (NTC) และ -30 ถึง 250 °C (IR), ค่าความละเอียด 0.1 °C
– มีเลเซอร์ 2 จุดเพื่อชี้จุดวัดได้อย่างแม่นยำ
– สามารถปรับค่า emissivity ได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 1.0 มีค่า Optic 10:1
• testo 826-T2 (0563 8282)
– เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
– มีช่วงการวัด -50 ถึง 300 °C
– มีเลเซอร์ 1 จุดเพื่อชี้จุดวัด
– มีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนแบบเสียงและแสงเมื่อเกินค่าที่กำหนด
1

วัดคุณภาพน้ำมันประกอบอาหารตามหลักการสัญญาณไฟจราจรด้วยเครื่องทดสอบน้ำมันประกอบอาหาร

น้ำมันประกอบอาหารมีผลโดยตรงต่อหลายๆปัจจัย: น้ำมันประกอบอาหารที่ใช้แล้วมีผลกระทบด้านลบต่อรสชาติและการย่อยของอาหารที่ถูกทอด การเปลี่ยนน้ำมันประกอบอาหารที่เร็วเกินไปทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น จะมั่นใจในคุณภาพของน้ำมันประกอบอาหารได้อย่างไร และยิ่งไปกว่านั้นเป็นการประหยัดน้ำมันในเวลาเดียวกัน
เครื่องทดสอบน้ำมันประกอบอาหาร รุ่น testo 270 เป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำมันประกอบอาหาร เป็นการทำงานด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด: นำเซ็นเซอร์ของ testo 270 จุ่มลงในน้ำมัน และเพียงไม่กี่วินาที ก็สามารถวัดค่าปริมาณสารโพลาร์ (Total Polar Material, TPM) ในน้ำมันได้ หากน้ำมันเก่ามาก จะแสดงค่า TPM ที่มากขึ้น
• testo 270 (0563 2750)
– มีช่วงการวัด 0 ถึง 40 %TPM และ 40 ถึง 200 °C
– แจ้งเตือนด้วยแสงแบบสัญญาณไฟจราจรที่หน้าจอ
– สามารถสอบเทียบและปรับค่าโดยผู้ใช้งาน
– มีฟังก์ชั่น Auto-Hold ทำให้อ่านค่าการวัดได้ง่ายขึ้น
– ระดับการป้องกัน IP 65


คลิกเพื่ออ่าน >> การประกันคุณภาพอาหารและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP

สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามได้ที่ : คุณภัทรพร  โทร. 02-779-8888 ต่อ 343