ขอแนะนำ การตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพทางด้านอาหารด้วย เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ

ขอแนะนำ การตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพทางด้านอาหารด้วย เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ

การตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพทางด้านอาหารด้วย เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ SI Analytics 
 1
จากที่เราทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมทางด้านอาหารนั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์เราอย่างมาก ดังนั้น กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบต่างๆที่นำมาใช้ในกระบวนการดังกล่าว
1
เราจึงขอนำเสนอ เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ SI Analytics ประเทศเยอรมนี สามารถช่วยทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือคุณภาพอาหารให้ดียิ่งขึ้น โดยเครื่องไตเตรทอัตโนมัติของทางแบรนด์ SI Analytics แบ่งออกเป็นหลายรุ่นด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น รุ่น TitroLine 5000 ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย application ด้วยกัน เช่น การไตเตรทเพื่อหาค่า Acidity หรือความเป็นกรดในไวน์ และน้ำอัดลม หรือการหาค่า Alkalinity หรือความเป็นเบสในอาหารต่างๆ รวมถึงหาปริมาณของโปรตีน หรือปริมาณของสารจำพวกเกลือ เป็นต้น หรือว่าจะเป็น รุ่น TitroLine 7000, 7750 และ 7800 จะใช้ในงานที่จำเพาะเจาะจง เช่น การหาปริมาณของ Sulfurous acid (SO2), Volatile acids และ Calcium ในนม เป็นต้น

ตัวเครื่องมือได้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานง่าย และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมีความแม่นยำในการไตเตรท ในกรณีของการไตเตรทแบบดั้งเดิมอาจส่งผลต่อการคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานได้ แต่เครื่องมือของเราสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้ปริมาตรที่ใช้และค่าที่อ่านได้มีความแม่นยำสูง นอกจากนี้เครื่องไตเตรทอัตโนมัติเหล่านี้ยังถูกออกแบบมาให้สามารถอ่านค่าได้ง่ายจากเครื่องมือโดยตรง ซึ่งสามารถแสดงผลเป็นตัวเลข และกราฟผ่านหน้าจอแบบสี สามารถติดตั้งเครื่องปั่นกวนแม่เหล็กที่ช่วยในการทำปฏิกิริยากันของสารให้เหมาะสมอีกด้วย โดยในชุดอุปกรณ์จะมีการติดตั้ง electrode หรือ probe ที่ช่วยในการหาจุดยุติหรือจุดสมมูลที่เหมาะสมสำหรับปฏิกิริยานั้น ๆ ตัวอย่างเช่น probe pH สำหรับการดูค่าของ pH ที่จุดสมมูลของปฏิกิริยาแต่ละปฏิกิริยานั่นเอง โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องคอยพิจารณาอยู่ตลอด
แต่ตัวเครื่องสามารถหยุดทำการไตเตรทได้เองเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของปฏิกิริยา ทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการทำงาน และยังช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ ทำให้เราสามารถสร้าง report เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆได้ตามความต้องการ

นับว่า เครื่องมือไตเตรทอัตโนมัติ จากแบรนด์ SI Analytics นี้ ช่วยให้การทำงานของเราสะดวกสบาย มีความแม่นยำมากขึ้น และยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงานอีกด้วย ในส่วนของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบหรือการดำเนินงานเป็นจำนวนมากนั้น ทางผลิตภัณฑ์ก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมที่สามารถรองรับกับปริมาณของวัตถุดิบที่มีปริมาณมาก ๆ ได้ โดยจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Sample changer  ดังรูป ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนตัวอย่างการวัดได้อัตโนมัติ
สนใจผลิตภัณฑ์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร โทร. 092-282-3334