Trusted Security Solution โซลูชั่นด้านความปลอดภัยแห่งเมืองอนาคต

Trusted Security Solution โซลูชั่นด้านความปลอดภัยแห่งเมืองอนาคต

          สวัสดีค่ะ วันนี้ทางบริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ขอนำเสนอโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัย หนึ่งในธุรกิจหลักมาให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  ในการสร้างโซลูชั่นสำหรับการรักษาความปลอดภัย ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้งานที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เราจะทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายดาย ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำนำสมัย สอดคล้องกับในยุคปัจจุบัน ที่ทุกอย่างจะต้องรวดเร็ว ทันใจ แม่นยำ ทวนย้อน สอบกลับได้ ดูสวยงามและทันสมัย ครอบคลุมทุกการใช้งาน รองรับการทำงานแบบ 24 ชั่วโมง / 7 วัน ตรวจจับทุกเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดตั้ง ด้านบุคลากร ลดความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประสิทธิผลได้ดีเยี่ยม เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้า นักลงทุน และพาร์ทเนอร์ของคุณ ไม่ว่าจะโซลูชั่นความปลอดภัยด้านไหน ให้เราได้ร่วมสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับคุณ

โซลูชั่น ด้านความปลอดภัย ที่เชื่อถือได้ เนรมิตทุกพื้นที่ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
เมืองแห่งความปลอดภัย ที่ไม่มีใครกล้าทำผิด

  Security Solution : TRANSPORTATION   
  โซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการขนส่งอัจฉริยะ
  – ระบบกล้องวงจรปิดวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ
  – ระบบตรวจจับและจดจำใบหน้า
  – ระบบตรวจจับและจดจำป้ายทะเบียน
  – ระบบนับจำนวนบุคคล
  – ระบบวิเคราะห์ความหนาแน่นบุคคล
  Security Solution : BUILDING
  โซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารอัจฉริยะ 
  1. กล้องวงจรปิดวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ
  2. ระบบตรวจจับและจดจำใบหน้า
  3. ระบบตรวจจับและจดจำป้ายทะเบียน
  4. ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ใต้ยานพาหนะ
  5. ระบบจัดการพื้นที่จอดยานพานะ
  6. ระบบควบคุมการเข้าออก
  Security Solution : SAFE CITY
  โซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยในเมืองอัจฉริยะ
  – ระบบกล้องวงจรปิดวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ
– ระบบเฝ้าระวังและตรวจการแบบเคลื่อนที่
  – ระบบตรวจจับและจดจำใบหน้า
  – ระบบตรวจจับและจดจำป้ายทะเบียน
  – ระบบจัดการจราจรอัจฉริยะ
  – ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน
  – ระบบประกาศเสียงตามสาย
  Security Solution : INDUSTRIAL
  โซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
  1. ระบบกล้องวงจรปิดวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ
  2. ระบบตรวจการพื้นที่อันตราย
  3. ระบบตรวจการอาคารสถานที่และคลังสินค้า
  4. ระบบเฝ้าระวังและตรวจการแบบเคลื่อนที่
  5. ระบบตรวจจับและจดจำป้ายทะเบียน
  6. ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ใต้ยานพาหนะ
  7. ระบบจัดการพื้นที่จอดยานพานะ
  8. ระบบควบคุมการเข้า-ออก

 

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ คุณธงธน  ช้างจันทร์ โทร: 02-779-8888 ต่อ 210 / 092-272-7667   Line ID: @entech