การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยเครื่อง testo saveris2 สำหรับงานทางด้านการแพทย์

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยเครื่อง testo saveris2 สำหรับงานทางด้านการแพทย์

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยเครื่อง testo saveris2
สำหรับงานทางด้านการแพทย์

            ในการควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นที่ใช้ในการเก็บรักษาเลือด หรือส่วนประกอบของเลือดเป็นสิ่งสําคัญในระบบบริการโลหิต เพราะว่าเมื่อตู้เย็นที่เก็บเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ จะทําให้คุณภาพของเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดภายในตู้ที่เก็บรักษาไว้เสื่อมสภาพ การรักษาผู้ป่วยที่ใช้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด จะทําให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เลือดเหล่านั้น ในส่วนของการควบคุมคุณภาพของตัวยาก็เช่นกันอุณหภูมิและความชื้นก็มีผลทำให้ยาเสื่อมสภาพและผลการรักษาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับยาได้ถ้าไม่มีการควบคุม
1
11
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น แบบ Wifi : testo saveris2
–  มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบ NTC และเซนเซอร์วัดความชื้นแบบ Capacitive ต่ออยู่ภายนอกเครื่อง
  (โพรบเป็นอุปกรณ์เสริม เลือกโพรบให้เหมาะกับการใช้งาน)
–  มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบ TC type K/J/T หรือแบบมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นภายในเครื่อง
–  ติดตั้งและใช้งานง่าย ผ่านระบบ Cloud ของ Testo ฟรี (ในแบบมาตรฐาน ตามเงื่อนไข)
–  สามารถดูข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางคอมพิวเตอร์  มือถือ หรือTablet
–  ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวกพร้อมใช้งาน
–  สามารถดูผลเป็นแบบตารางและกราฟได้
–  มีระบบแจ้งเตือนผ่านทาง sms,  e-mail
–  ช่วงการวัดอุณหภูมิ -200 ถึง 1200°C
–  ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH
–  รองรับการเชื่อมต่อไร้สายผ่าน wireless LAN บน testo Saveris 2 App free download
   ทั้งระบบ iOS และ Android

ภาพตัวอย่างการใช้งาน : เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น แบบ Wifi : testo saveris2
ติดตั้งเครื่องไว้หน้าตู้ ในตู้เพื่อตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น หรือติดตั้งบริเวณกำแพงห้องที่มีตู้แช่และตัวยาต่างๆ
เพื่อตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นโดยรวมได้เช่นกัน


สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณพณิชรัตน์  ก้านจันทร์  โทร : 092-282-3339  Line ID: @entech