Blog

Latest Stories

การตรวจวัดค่าน้ำเสียตามมาตรฐาน ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

by ampawan | September 24, 2020

เครื่องมือที่ช่วยควบคุมปริมาณของสารเคมีต่างๆ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ สามารถวัดปริมาณสารเคมีหลากหลายพารามิเตอร์ด้วยหลักการส่องผ่านและดูดกลืนแสง

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ (OGI Camera / Gas Detector)

by ampawan | September 21, 2020

วิธีการควบคุมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ทำได้โดยโปรแกรมการวัดสำรวจและซ่อมบำรุง ซึ่งบังคับให้จะต้องมีการตรวจวัดเพื่อสำรวจการรั่วระเหยและตามด้วยการซ่อมบำรุงที่ต้องการ

ขอแนะนำ เครื่องมือวัดสำหรับงานทางด้านคลังสินค้าและงานขนส่งสินค้า

by ampawan | September 14, 2020

เครื่องมือวัดสำหรับงานคลังสินค้าและงานขนส่งสินค้า เช่น เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ , เครื่องวัดอุณหภูมิห้องเก็บสินค้า ห้องเย็น

การตรวจสอบหาจุดรั่วไหลในระบบอัดอากาศ ด้วยเครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของอากาศอัดแบบอัลตร้าโซนิก

by ampawan | September 14, 2020

เครื่องมือการตรวจสอบการรั่วไหลตัวนี้จะใช้ตัวตรวจจับสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงและรองรับการตรวจสอบได้หลายชนิด เช่น อากาศอัด ก๊าซ ไอน้ำ ระบบสุญญากาศ steam trap หรือการซีลรอยต่อ

กล้องอินฟราเรดที่ใช้สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

by ampawan | September 10, 2020

สำหรับการตรวจวัดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ความละเอียด 382 x 288 พิกเซล (PI450) และ 640 x 480 พิกเซล (PI640) ด้วยเลนส์ไมโครสโคปที่สามารถเปลี่ยนและโฟกัสได้

ลดต้นทุนพลังงานด้วยเครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศอัด

by ampawan | August 31, 2020

กระบวนการผลิตของเราอาจจะมีขั้นตอนที่มากมาย ซึ่งทำให้อาจต้องใช้เครื่องวัดอัตราการไหลหลากหลายแบบ แต่ VPInstruments สามารถใช้ได้กับทุกส่วนของระบบอากาศอัด

การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ด้วยเครื่องวัดแสง (Lux Meter) ตามมาตรฐาน

by ampawan | August 27, 2020

การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการจะต้องตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไม่ตามมาตรฐานและไปส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

การตรวจวัดค่าพีเอช(pH) ให้ได้มาตรฐานด้วยเครื่องวัดค่าpH (pH Meter)

by ampawan | August 27, 2020

เครื่องวัดค่า pH มีทั้งแบบที่เป็น Portable Meter และแบบ Benchtop Meter ได้แก่รุ่น ProfiLine, MultiLine® และ inoLab®แบรนด์ WTW ประเทศเยอรมนี สามารถใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งในส่วนของภาคสนาม และภายในห้องแลป

รถตรวจวัดคุณภาพน้ำและวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่

by ampawan | August 25, 2020

รถตรวจวัดคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์บนรถที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะการใช้งาน ทำงานได้แม้อยู่ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า สะดวก และใช้งานง่าย

Detecting Gas Saving Lives

by ampawan | August 21, 2020

หลายอุตสาหกรรมมีการใช้ VOCs ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ การสัมผัสกับสารประกอบเหล่านี้อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง จัดเก็บ ใช้งาน หรือผลมาจากการรั่วไหล ดังนั้นการทำงานโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศควรจะได้รับการตรวจติดตามและตรวจจับ VOCs ด้วย

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร