ขอแนะนำ เครื่องมือวัดสำหรับงานทางด้านคลังสินค้าและงานขนส่งสินค้า

by ampawan | September 14, 2020

เครื่องมือวัดสำหรับงานคลังสินค้าและงานขนส่งสินค้า เช่น เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ , เครื่องวัดอุณหภูมิห้องเก็บสินค้า ห้องเย็น

การตรวจสอบหาจุดรั่วไหลในระบบอัดอากาศ ด้วยเครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของอากาศอัดแบบอัลตร้าโซนิก

by ampawan | September 14, 2020

เครื่องมือการตรวจสอบการรั่วไหลตัวนี้จะใช้ตัวตรวจจับสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงและรองรับการตรวจสอบได้หลายชนิด เช่น อากาศอัด ก๊าซ ไอน้ำ ระบบสุญญากาศ steam trap หรือการซีลรอยต่อ

Measuring Instrument for Pharmaceutical Application

by ampawan | August 14, 2020

เครื่องมือวัดสำหรับหน้างานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรรมยา เช่น เครื่องมือวัดสำหรับห้องปลอดเชื้อ, เครื่องมือวัดสำหรับงาน Utility, เครื่องมือวัด สำหรับกระบวนการผลิต, เครื่องมือวัดสำหรับงานควบคุมคุณภาพ, เครื่องมือวัดสำหรับงานเก็บรักษาและขนส่งสินค้า

เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ : Indoor Air Quality)

by ampawan | August 5, 2020

การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ควรทำการตรวจวัดต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ซึ่งจะขอแนะนำเครื่องมือวัดที่จะช่วยในการการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร สำหรับพารามิเตอร์ด้านสภาวะความสบายเชิงความร้อน ดังนี้

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Boiler ด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ำ จากแบรนด์ WTW

by ampawan | July 29, 2020

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ รุ่น Multi 3510 IDS สามารถวัดได้ทั้งค่า pH, conductivity และค่า TDS ที่ได้จากการคำนวณของค่า conductivity พกพาได้สะดวกเหมาะสำหรับการวัดวิเคราะห์ได้ที่หน้างาน

เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Boiler

by ampawan | June 22, 2020

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Boiler ด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรดสำหรับอุตสาหกรรม จากแบรนด์ testo ประเทศเยอรมนี

Fluxus F601 เครื่องวัดอัตราการไหลแบบพกพา

by ampawan | May 26, 2020

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบพกพาที่ทำงานได้หลายรูปแบบ และเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลแบบ clamp - on ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้ ทำให้ง่ายต่อการวัดค่าได้หลายที่หลายจุดของระบบ

เครื่องมือสำหรับตรวจวัดและติดตามข้อมูลในกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในอาหาร testo191

by ampawan | April 27, 2020

เครื่องมือสำหรับตรวจวัดและติดตามข้อมูลในกระบวนการฆ่าเชื้อ ช่วยให้กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์