ขอแนะนำ วิธีการติดตั้ง sensor ของเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ testo350 แบบง่าย

by ampawan | September 19, 2019

testo 350 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนเซ็นเซอร์ (sensor) ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย ใช้เวลาเพียงไม่นาน สะดวกและรวดเร็ว ลดเวลาในการบริการ และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเครื่องมือ

ขอแนะนำ เครื่องวัด dew point ในระบบอากาศอัด ผลิตภัณฑ์ CS instruments ประเทศเยอรมนี

by ampawan | September 19, 2019

ตรวจวัดค่าอุณหภูมิ dew point ได้อย่างแม่นยำ ต่ำสุด -80°Ctd คำนวณค่าความชื้นต่างๆได้ เช่น g/m³, mg/m³, ppm V/V, g/kg, °Ctdatm ใช้สำหรับการตรวจสอบความเย็น, เมมเบรน,เครื่องอบแห้งแบบดูดซับความร้อน ฯลฯ

กล้องตรวจจับก๊าซ (OGI) กับการตรวจจับสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่ปล่อยสู่บรรยากาศ

by ampawan | August 27, 2019

กล้องตรวจจับก๊าซ (OGI) เป็นเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพความร้อนที่มีการใช้กล้องอินฟราเรดความไวสูง (IR) เพื่อตรวจจับการปล่อยก๊าซขนาดเล็กที่ออกมาจากอุตสาหกรรม เนื่องจากเทคโนโลยีนี้มีข้อได้เปรียบมากกว่าวิธีการดั้งเดิมตาม Method 21 “sniffer”

ชุดเก็บตัวอย่างแบบไอโซไคเนติกสำหรับการตรวจวัดปริมาณของปรอท ก๊าซคลอไรด์ จากปล่องระบาย

by ampawan | August 26, 2019

ขอแนะนำเครื่อง ST5 Evo ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Dado lab ประเทศอิตาลี ที่มีความแม่นยำ และสามารถทำการเก็บตัวอย่างที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN ต่างๆได้

การบริการการตรวจวัดในระบบเครื่องยนต์ทางด้านอุตสาหกรรมด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ testo 350

by ampawan | August 22, 2019

testo 350 นำมาใช้สำหรับกระบวนการต่างๆได้ เช่น ใช้ในการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่างๆ รวมทั้งยังถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในระหว่างการใช้งานเครื่องจักร

เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพและปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP แบบใด ที่ช่วยในการทำงานได้ดีที่สุด?

by ampawan | August 22, 2019

เครื่องบันทึกข้อมูลถูกใช้ในทุกที่ที่มีการเก็บข้อมูลการวัดแบบสม่ำเสมอและแบบระยะยาวในห้องเย็นและห้องเก็บของ เครื่องบันทึกข้อมูลทำให้มั่นใจได้ถึงอุณหภูมิตามที่ได้กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบ เครื่องมือเก็บค่าการวัดได้มากถึงล้านข้อมูล

ขอแนะนำ โปรแกรมทําแผนที่เสียง NoiseAtWork ในการทำงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร

by ampawan | August 19, 2019

ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดขอบเขตการทำแผนที่เสียงหลาย ๆ พื้นที่ในโครงการเดียวกันได้ แสดงค่าระดับเสียงในแผนที่ได้

ภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น จากไอระเหยของน้ำมัน

by ampawan | August 15, 2019

เคยสงสัยไหมว่า ไม่ว่าจะระมัดระวังไม่ให้น้ำมันหยดแค่ไหน คุณก็จะได้กลิ่นน้ำมันเมื่อคุณกลับเข้ามาในรถหลังจากเติมน้ำมัน? เราไปดู "เบื้องหลัง" ด้วยกล้อง Opgal EyeCGas กล้องตรวจจับก๊าซ (OGI) เพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ เมื่อคุณเติมน้ำมัน จากบทความนี้ค่ะ

Chat with us on LINE