News

ขอแนะนำ วิธีการติดตั้ง sensor ของเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ testo350 แบบง่าย

testo 350 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนเซ็นเซอร์ (sensor) ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย ใช้เวลาเพียงไม่นาน สะดวกและรวดเร็ว ลดเวลาในการบริการ และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเครื่องมือ

ขอแนะนำ เครื่องวัด dew point ในระบบอากาศอัด ผลิตภัณฑ์ CS instruments ประเทศเยอรมนี

ตรวจวัดค่าอุณหภูมิ dew point ได้อย่างแม่นยำ ต่ำสุด -80°Ctd คำนวณค่าความชื้นต่างๆได้ เช่น g/m³, mg/m³, ppm V/V, g/kg, °Ctdatm ใช้สำหรับการตรวจสอบความเย็น, เมมเบรน,เครื่องอบแห้งแบบดูดซับความร้อน ฯลฯ

ขอแนะนำ เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำมันบนผิวน้ำที่เกิดจากการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม (Remote Optical Watcher)

เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำมันบนผิวน้ำที่เกิดจากการรั่วไหล่สู่สิ่งแวดล้อม ทั้งน้ำมันดีเซล หรือแม้กระทั่งน้ำมันพืช มีความแม่นยำสูงและง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถตรวจจับและเตือนการรั่วไหลของน้ำมันได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คุณสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ขอแนะนำ อุปกรณ์เก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ และเครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์

สำหรับเก็บตัวอย่างได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร อุปกรณ์ตรงตามคำแนะนำของ ACGIH สำหรับการสุ่มตัวอย่าง bioaerosol

สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม”

วันอังคารที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 08:30 – 16:00 น. ห้องประชุมชั้น 5 บ. เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

กล้องตรวจจับก๊าซ (OGI) กับการตรวจจับสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่ปล่อยสู่บรรยากาศ

กล้องตรวจจับก๊าซ (OGI) เป็นเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพความร้อนที่มีการใช้กล้องอินฟราเรดความไวสูง (IR) เพื่อตรวจจับการปล่อยก๊าซขนาดเล็กที่ออกมาจากอุตสาหกรรม เนื่องจากเทคโนโลยีนี้มีข้อได้เปรียบมากกว่าวิธีการดั้งเดิมตาม Method 21 “sniffer”

โปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ซื้อเครื่องวัดเสียงแบรนด์ Casella รับสิทธิ์ซื้อโปรแกรม Noise Contour Map ในราคาพิเศษ.

ซื้อเครื่องวัดเสียง Casella รุ่นใดก็ได้ รับสิทธิ์ซื้อโปรแกรม Noise Contour Map ในราคาพิเศษ!

ขอแนะนำ เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบเคลื่อนย้ายได้ Gasmet DX4040

Gasmet DX4040 ตรวจวัดก๊าซโดยใช้หลักการ FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) ซึ่งสามารถตรวจวัดก๊าซได้ทั้งหมดในช่วงความยาวคลื่น 900-4200 cm-1 วิเคราะห์และอ่านค่าความเข้มข้นได้ทันทีพร้อมกันสูงสุด 50 ชนิดก๊าซ โดยความถี่ในการวิเคราะห์ก๊าซ 10 ครั้ง/วินาทีและสามารถตั้งค่าระยะเวลาในการวิเคราะห์ได้

Chat with us on LINE