News

Promotion กล้องถ่ายภาพความร้อน Argus ตรวจเช็คฟรี เปลี่ยนเซลล์แบตฯ ราคาพิเศษ

ตวรจเช็คฟรี 8 รายการ เปลี่ยนเซลล์แบตเตอรี่เราคาพิเศษ ทำความสะอาดตัวกล้องและเลนส์ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธ.ค. 2563

โซลูชั่นสำหรับงานน้ำและน้ำเสีย (Solutions for water and wastewater applications)

ระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศซึ่งมีความสำคัญต่อการกักเก็บ การบำบัด การจ่ายน้ำสำหรับใช้ภายในบ้าน และอุตสาหกรรม สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการจัดการน้ำเสีย เพื่อกำจัดวัสดุที่ไม่ต้องการออกให้มากที่สุด

ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร (Access Control System)

แนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีควบคุมการเข้า-ออกนั้น จะต้องมีความปลอดภัยและทันสมัยมากขึ้น การใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตนที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นสัญญาณว่าองค์กรจำนวนมากกำลังยกระดับระบบควบคุมการเข้า-ออก ในส่วนของเทคโนโลยี ก็จะมีการพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

การตรวจวัดค่าน้ำเสียตามมาตรฐาน ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

เครื่องมือที่ช่วยควบคุมปริมาณของสารเคมีต่างๆ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ สามารถวัดปริมาณสารเคมีหลากหลายพารามิเตอร์ด้วยหลักการส่องผ่านและดูดกลืนแสง

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ (OGI Camera / Gas Detector)

วิธีการควบคุมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ทำได้โดยโปรแกรมการวัดสำรวจและซ่อมบำรุง ซึ่งบังคับให้จะต้องมีการตรวจวัดเพื่อสำรวจการรั่วระเหยและตามด้วยการซ่อมบำรุงที่ต้องการ

ขอแนะนำ เครื่องมือวัดสำหรับงานทางด้านคลังสินค้าและงานขนส่งสินค้า

เครื่องมือวัดสำหรับงานคลังสินค้าและงานขนส่งสินค้า เช่น เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ , เครื่องวัดอุณหภูมิห้องเก็บสินค้า ห้องเย็น

การตรวจสอบหาจุดรั่วไหลในระบบอัดอากาศ ด้วยเครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของอากาศอัดแบบอัลตร้าโซนิก

เครื่องมือการตรวจสอบการรั่วไหลตัวนี้จะใช้ตัวตรวจจับสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงและรองรับการตรวจสอบได้หลายชนิด เช่น อากาศอัด ก๊าซ ไอน้ำ ระบบสุญญากาศ steam trap หรือการซีลรอยต่อ

เตรียมพบกับงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020

วันที่ 23 – 26 กันยายน 2563 ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH102 บูธ C38 เวลา 10.00 – 18.00น.