เครื่องสร้างห้องความดันลบแบบเคลี่อนย้ายได้ สำหรับกักโรคติดเชื้อโควิด-19 (Negative pressure unit)

by ampawan | April 28, 2020

การควบคุมความดันอากาศภายในห้องให้เป็นลบ มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการทำงาน เพื่อใช้แยกผู้ป่วยติดเชื้อ หรือโรคที่ติดต่อทางอากาศ โดยเฉพาะในปัจจุบัน ไวรัส Covid-19

เครื่อง UV-C Radiometer สำหรับการวัดปริมาณรังสี UVC ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อไวรัส COVID 19

by ampawan | April 28, 2020

นำไปใช้งานได้ในหลากหลาย Application ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่ต้องการทำการวิจัยเกี่ยวกับการกำจัดเชื้อ COVID 19 หรือในส่วนของทางโรงพยาบาลต่างๆ หรือแม้กระทั่งในองค์กรต่างๆ ที่มีมาตรการการป้องกันเชื้อโรค

NEW! ระบบวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ testo Saveris

by ampawan | April 20, 2020

ระบบตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ testo Saveris สำหรับผู้ที่ต้องการระบบที่ทำงานแบบอัตโนมัติ สะดวก รวดเร็ว ใช้งานในแอปพลิเคชั่นได้หลากหลาย

ขอแนะนำ เครื่องวัดฝุ่นละอองและอนุภาคชนิดติดตัวบุคคล HAZ-DUST® รุ่น HD-7204

by ampawan | February 25, 2020

ช่วงการวัด 0.001-500 mg/m3 หรือ 1-500,000 ug/m3 สามารถอ่านค่าได้แบบเรียลไทม์และเก็บตัวอย่างผ่าน filter ได้พร้อมกัน หน้าจอสีแบบ Touch screen แสดงผลการวัดเป็นกราฟได้

การตรวจวัดอัตราการไหลของไอน้ำแบบต่อเนื่อง Clamp-on รุ่น FLUXUS ST

by ampawan | January 27, 2020

FLUXUS ST  สามารถ วัดปริมาณและอัตราการไหลของไอน้ำอิ่มตัว (Saturated Steam) และไอน้ำยิ่งยวด (Superheat Steam) ได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 180 °C และมีอินเตอร์เฟสสื่อสารข้อมูลแบบดิจิตอลต่างๆ เช่น Profibus, Modbus RTU, TCP