สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “Innovative Technology for IIoT application across all industries”

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ บ.เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เวลา 09.00 – 15.30 น.

สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม”

วันอังคารที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 08:30 – 16:00 น. ห้องประชุมชั้น 5 บ. เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

คอร์สอบรมการใช้งาน ฟรี!! เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ testo 350 NEW

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08:30-15:00 น. @ห้องสัมมนาฯ ชั้น 5 บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “Trusted Security Solutions for Building”

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 08:30 – 15:00 น. ณ Showroom Hikvision ชั้น 12A อาคารเลอคองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก

สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “การติดตามและวิเคราะห์ระบบอากาศอัดด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT 4.0”

วันอังคารที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 – 16:00 น.ห้องประชุมชั้น 5 บ. เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

สัมมนาฯ ฟรี หัวข้อ “Trusted Security Solutions forTransportation”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 8:30-15:30 น. ณ ห้อง Sarocha @Swissotel Bangkok Ratchada

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา”แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม”

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08:30 – 16:00 น. บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด

ภาพบรรยาการงานสัมมนา ” Microwave Technology เทคโนโลยีเพื่อการตรวจวัดค่าความชื้นต่อเนื่อง (Real Time ) รวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง “

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08:30 – 16:15 น.
ณ ห้อง แสงเพชร1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง