งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับโลก Bangkok RHVAC 2019

วันที่ 25-27 ก.ย. 2562 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับโลก Bangkok RHVAC 2019 ณ ไบเทค บางนา

ขอเชิญลูกค้าพบกับบูธแสดงสินค้าและโปรโมชั่นของเอ็นเทคฯ ที่งาน Bangkok RHVAC 2019 @BITEC

วันที่ 25-28 ก.ย. 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น. ที่ Hall 98 บูธ D44, E43 พร้อมโปรโมชั่นส่วนลดภายในงาน

ประชุมผู้ใช้ไฟฟ้า_7

ประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน_7

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิ เอ็ม เมอร์รัลด์ กรุงเทพฯ

50 ปี OCC MU_7

50 ปี OCC MU ก้าวสู่เทคโนโลยี

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

การประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในเขตจังหวัดสระบุรี_5

การประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในเขตจังหวัดสระบุรี

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพาร์คอินน์ สระบุรี

Safety Week 33_7

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ME-NETT 2019_7

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

Chat with us on LINE