พลังงานชีวมวน_4

งานเปิดศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวนและขยะ

ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี_4

งานความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อุตสาหกรรมชีวมวล_7

สัมมนาอุตสาหกรรมชีวมวลสำหรับการผลิตความร้อนและไฟฟ้า

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ระบบปรับอากาศ_4

บูธอบรมเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงานระบบปรับอากาศ

ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ อาคารเวฟเพลส เพลินจิต

สภาอุตสาหกรรม_7

วันประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาอุตสาหกรรม

ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

CPhI SEA 2019_7

CPhI SEA 2019

ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ_3

อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

CBM DAY 2019_1

CBM DAY 2019

ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

Chat with us on LINE