เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ชนิดต่อเนื่องแบบไร้สาย รุ่น Saveris1

เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ชนิดต่อเนื่องแบบไร้สาย รุ่น Saveris1

คุณกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่?
1. ใช้เวลาในการจดบันทึก และทำรายงานผลค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ ในแต่ละวันจำนวนปริมาณมาก
2. ไม่มีระบบการเตือนในกรณีที่ค่าอุณหภูมิที่ควบคุมอยู่นอกช่วงที่กำหนด ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย
3. ระบบการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ที่ใช้อยู่ไม่เป็นมาตรฐานสากล ยุ่งยากต่อการทำ Validation

11 Saveris 1  เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ชนิดต่อเนื่องแบบไร้สาย ช่วยคุณได้
ปลอดภัย : แจ้งเตือนทางอีเมล SMS หากข้อมูลอุณหภูมิความชื้นมีความผิดปกติ
เชื่อถือได้ : บันทึกอัตโนมัติ สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก
ลดต้นทุน :  ลดเวลาในการจัดทำรายงานการวัด
ตรวจสอบได้ : ซอฟต์แวร์ testo Saveris สอดคล้องกับข้อกำหนด 21 CFR Part 11
มีความยืดหยุ่น : สามารถเพิ่มจุดการวัดได้ทุกเวลา ให้ครอบคลุมพื้นที่การวัด
Wireless Temperature & Humidity Monitoring System
– ส่งสัญญาณเตือนค่าอุณหภูมิผ่านระบบ SMS และ E-mail
– หัววัด (Probe) ใช้แบตเตอรี่ ใช้งานได้ต่อเนื่อง 3 ปี
– ต่อหัววัดได้พร้อมกันสูงสุดได้ 150 หัววัด
– ตัวเครื่องทำงาน Stand alone ไม่ต้องต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
– กำหนดช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่  2 วินาที จนถึง 24 ชั่วโมง
– มีระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูลโดยระบบ Bi-directional transmission

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ คุณพณิชรัตน์ โทร. 092-282-3339, 095-542-3653