ระบบกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อเฝ้าระวังเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

ระบบกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อเฝ้าระวังเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

ระบบกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อเฝ้าระวังเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยนําวัสดุที่เกิดจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทางด้านความร้อน ซึ่งชีวมวล(Biomass)
คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งสะสมพลังงานจากธรรมชาติ เช่น แกลบ ได้จากการสีข้าวเปลือก ชานอ้อย ได้จากการผลิตน้ำตาลทราย เศษไม้จากการแปรรูปไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส กากปาล์ม ได้จากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบออกจากผลปาล์มสด กากมันสำปะหลัง ได้จากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง  ซังข้าวโพด ได้จากการสีข้าวโพดเพื่อนำเมล็ดออก  ถ่านหิน ได้จากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ กาบและกะลามะพร้าว เป็นต้น

การเก็บรักษาเชื้อเพลิงชีวมวลให้ได้คุณภาพนั้น อาจมีความยุ่งยากและมีความเสี่ยงสูง ในการจัดเก็บต้องใช้พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือเรื่องการดูแล ปัญหานี้จะหมดไปด้วยเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพความร้อน เพื่อลดความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

• มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงระดับค่าความร้อนตามที่ได้ตั้งค่าไว้
• สามารถรู้ตำแหน่งที่เกิดเหตุ ทำให้เชื้อเพลิงชีวมวลไม่สูญเสีย
• ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้า (ปั๊มน้ำ) และปริมาณน้ำที่ใช้
• สามารถทำงานแทนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง
• คงคุณภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลจากความชื้นได้

Biomass

แหล่งจัดเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลมีการสะสมความร้อน ทำให้เกิดการลุกติดไฟได้เอง  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการรุกลามของเปลวไฟไปยังจุดอื่น และอาจส่งผลทางอ้อมด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน ฝุ่นละออง กลิ่น และน้ำเสีย ระบบกล้องตรวจจับความร้อน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดเก็บเชื้อเพลิงทางด้านชีวมวล

ระบบกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อเฝ้าระวังเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

thermal camera Biomass system
thermal camera example

ภาพตัวอย่างการทำงานของกล้องถ่ายภาพความร้อน

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ : คุณกิตติพงศ์ ชุมลักษณ์ โทร 086-312-1398 หรือ 092-248-8899  Line ID : @entech