ตำแหน่งงานว่าง


บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
ก่อตั้งในปี 2536 โดย ดำเนินธุรกิจด้านนำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือวัด สำหรับงานอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพสูง และมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ ทั้งจากยุโรป และอเมริกา บริษัทฯ มีนโยบายและทิศทางดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015, ISO 17025 Labก่อตั้งในปี 2536 โดย ดำเนินธุรกิจด้านนำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือวัด สำหรับงานอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพสูง และมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ ทั้งจากยุโรป และอเมริกา บริษัทฯ มีนโยบายและทิศทางดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015, ISO 17025 Lab

เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากร

วันและเวลาทำงาน : วัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

 สวัสดิการบริษัท
• ประกันสังคม   • ประกันชีวิตและสุขภาพ   • ชุดยูนิฟอร์ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   • สวัสดิการค่าเดินทาง 1,000 ขึ้นไป   • สวัสดิการวันหยุดวันเกิด
• ทุนการศึกษาบุตร   • สวัสดิการวันหยุดพิเศษตามอายุงาน   • งานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงประจำปี
• ค่าบำรุงรถ ค่าประกันภัยรถ สำหรับบางตำแหน่ง   • ค่าโทรศัพท์สำหรับบางตำแหน่ง   • ปรับเงินเดือนประจำปี
• โบนัสตามเงื่อนไข   • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ครอบครัวมรณกรรม   

ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

วันที่ประกาศ

พนักงานประสานงานขาย (งาน Project)

สำนักงานใหญ่

08-01-2021

Technical Engineer

สำนักงานใหญ่

08-01-2021

Sale Executive (ขายอุปกรณ์กู้ภัย)

สำนักงานใหญ่

24-11-2020

Technical Support (พนักงานสนับสนุนทางเทคนิค) BU1 SI

สำนักงานใหญ่

15-11-2020

Technical Support (พนักงานสนับสนุนทางเทคนิค) BU2 AI

สำนักงานใหญ่

11-11-2020

Sales Executive (ระบบกล้องวงจรปิด CCTV)

สำนักงานใหญ่

11-11-2020

Sales Executive (เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ประจำสนง.ระยอง)

สำนักงานระยอง

11-11-2020