ยี่ห้อ

Brands

Entech Associate Co., Ltd. was established on 24 March 1993 to operate the business of importing and selling measuring instruments for industrial, energy, safety and environmental works. Testo, the leading product from Germany, was the first product that we have represented until now. At present, The Company has expanded business into inspection & filling machines for the pharmaceutical industry, security and rescue equipment, system integrator as well as after sale service including repairing, calibration laboratory and instrument rental.

Aralab

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ , ประเทศโปรตุเกส

EiUK

เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิความแม่นยำสูง  , อังกฤษ

LAMBRECHT meteo GmbH

Meteorological Instruments, Germany

Focused Photonics Inc.

Focused Photonics Inc. (also known as FPI) measures gas, air, […]

GF

Leading provider of automated machinery for liquid filling and quality […]

OI Analytical

OI Analytical is part of Xylem Analytics and a leading […]

Industrial Scientific

Industrial Scientific is leading the way with innovations that make […]

Flexim

Leading Ultrasonic Flow Meter Solutions for any Application and Industry

Casella

Noise and Dust Monitoring, United Kingdom.

Gasmet

FTIR gas analyzer, Finland.

Geotech

Biogas analysis technology, England.

Oldham

Fixed Gas Detection , France.

Tews Elektronik

Moisture Measuring Instrument, Germany

Airpointer

Compact air quality monitoring system, Austria

Badger Meter Europa

Liquids and Gases Flow Meter, Germany

Chat with us on LINE