ธุรกิจหลัก

Business Units

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการเครื่องมือวัดด้านความปลอดภัยพลังงานสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมโดยนำเข้าเครื่องมือคุณภาพสูงจากยุโรปและอเมริกา เรายังให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่และบริการหลังการขาย เราแบ่งหน่วยธุรกิจออกเป็น 4 ธุรกิจหลักและอีกหนึ่งหน่วยสนับสนุนดังนี้

System Integration & Machinery

System Innovation

For example, gas detection system, temperature and humidity monitoring

Analytical & Instrument

Analytical & Instrument

Thermal camera, biogas analyzer, flue gas

Defense & Security

Security&Rescue

high-end CCTV, Rescue Equipment

Services

Service

After sales services to customers and responsible for repairing , calibration laboratory and instrument rental.