blog

Latest Stories

เครื่องวัดเสียง Casella พร้อมด้วย NoiseAtWork โปรแกรมจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง

by ampawan | January 20, 2020

ขอแนะนำเครื่องวัดเสียง Casella วัดค่าเสียงได้แม่นยำ มีให้เลือกหลากหลายรุ่น และโปรแกรมทําแผนที่เสียง NoiseAtWork จัดทำแผนที่เสียงในการทำงานทั้งภายใน-นอกอาคาร

วิธีการใช้งานเบื้องต้น เครื่องตรวจวัดก๊าซ แบบพกพา รุ่น GT5000 Terra

by ampawan | January 20, 2020

วิธีการใช้งาน เครื่องตรวจวัดก๊าซด้วยเทคนิค FTIR แบบพกพา รุ่น GT5000 Terra  ใช้งานได่หลายแอพลิเคชั่น ทั้งด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและทางด้านสุขอนามัย

เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว ก๊าซ และไอน้ำ ผลิตภัณฑ์ FLEXIM รุ่น FLUXUS G601 ST

by ampawan | January 20, 2020

เครื่อง FLUXUS G601 ST จึงเป็นเครื่องวัดอัตราการไหล วัดไอน้ำแบบไม่รบกวนกับการไหลของไอน้ำภายในท่อ ใช้หลักการคลื่นอัลตร้าโซนิคโดยทรานดิวส์เซอร์ 2 ตัว

การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของโรงงานที่ใช้ “ระบบการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน” ด้วยเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ BIOGAS 5000

by ampawan | January 16, 2020

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานที่เกี่ยวกับ Anaerobic Digestionในหลายๆ ด้าน ช่วยให้โรงงานจัดการระบบผลิต และตรวจสอบปริมาณก๊าซได้แบบเรียลไทม์โดยให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับระดับก๊าซ CH4 และ H2S

การวัดค่า TOC และ COD ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

by ampawan | January 14, 2020

TOC analyzer ช่วงการวัดได้ 0.1-100 mg/l, ถึง 50,000 mg/l และ COD analyzer ช่วงการวัดได้ 10 - 150 mg/l ถึง 250,000 mg/l

Open Box เครื่องตรวจวัดก๊าซด้วยเทคนิค FTIR แบบพกพา รุ่น GT5000 Terra

by ampawan | January 8, 2020

Open Box เครื่องตรวจวัดก๊าซด้วยเทคนิค FTIR แบบพกพา รุ่น GT5000 Terra  สามารถใช้งานได้หลากหลายแอพพลิเคชั่น ทั้งด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและทางด้านสุขอนามัย เช่น การตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การตรวจสอบความเป็นอันตรายจากการรมก๊าซเพื่อกำจัดแมลงในตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น

กระบวนการตรวจสอบการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ทางด้านยาด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูลประสิทธิภาพสูง testo 190

by ampawan | January 3, 2020

ระบบบันทึกค่า testo 190 ช่วยให้การตรวจสอบการฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์ยามีประสิทธิภาพสูงขึ้น ระบบจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูลตามข้อกำหนด CFR ที่มีความแข็งแรง คงทน และเชื่อถือได้

“Smart Probe – โพรบอัจฉริยะ” เครื่องมือวัดในยุคเทคโนโลยี 4.0

by ampawan | December 25, 2019

โพรบอัจฉริยะ สามารถใช้งานกับงานด้าน HVAC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต ดูข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นได้ รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS 8.3 และ Android 4.3 ขึ้นไป เชื่อมต่อแบบไร้สายด้วย Bluetooth 4.0

ขอแนะนำ ชุดศึกษาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภาคพื้นดิน รุ่น QBot 2e แบรนด์ Quanser

by ampawan | December 25, 2019

QBot 2e เป็นอุปกรณ์ชุดทดลองเรียนรู้และวิจัยหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในที่ร่มแบบสองล้อ พร้อมด้วยระบบเซนเซอร์วัดค่าแบบต่างๆและระบบประมวลผลภาพ ประกอบกับเอกสารทางการศึกษา

ขอแนะนำ เครื่องมือตรวจวัดในระบบบำบัดน้ำเสียและวัดค่า COD

by ampawan | December 18, 2019

เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิไดซ์สารประกอบอินทรีย์อย่างสมบูรณ์ ค่า COD เป็นค่าดัชนีคุณภาพน้ำที่มีความสำคัญมากในการเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการควบคุมมลพิษทางน้ำ

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร