ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำเข้าเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงจากทั้งยุโรป อเมริกา พร้อมให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม และบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั้งการซ่อม ติดตั้ง และบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ มีการดำเนินงานโดยมีมาตรฐานรองรับ
เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อน, เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ, เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้, เครื่องวิเคราะห์ก๊าซจากปล่องระบาย, อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ, กล้องส่องเครื่องจักร, เครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซ, เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์, ระบบกล้องวงจรปิดชนิดความละเอียดสูง, โปรแกรมวิเคราะห์ภาพวีดีโอ, อุปกรณ์กู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

Chat with us on LINE