ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำเข้าเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงจากทั้งยุโรป อเมริกา พร้อมให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม และบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั้งการซ่อม ติดตั้ง และบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ มีการดำเนินงานโดยมีมาตรฐานรองรับ
เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อน, เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ, เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้, เครื่องวิเคราะห์ก๊าซจากปล่องระบาย, อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ, กล้องส่องเครื่องจักร, เครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซ, เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์, ระบบกล้องวงจรปิดชนิดความละเอียดสูง, โปรแกรมวิเคราะห์ภาพวีดีโอ, อุปกรณ์กู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ